CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Valoració de CGT NISSAN al xantatge negociador per part de la direcció de NISSAN

Divendres, 21 desembre, 2012

20 de desembre: NOVA PROPOSTA AL DEPARTAMENT DE TREBALL

Ahir el Departament de Treball de la Generalitat, ens va convocar amb l'objectiu de donar una nova volta de rosca a les negociacions. El tema a tractar va ser principalment el distanciament que tenen pel que fa a la doble escala salarial.
En aquest sentit la Direcció de l'Empresa ha proposat un mètode alternatiu per enganyar la plantilla i fer creure que aquesta diferència salarial, és diferent o no existeix.
La proposta ve encaminada a:

- CONGELACIÓ DEL SALARI DE QUALIFICACIÓ A TOTA LA PLANTILLA DE NISSAN.

- PLUSOS unificats en EL QUE ELLS PASSEN A TRUCAR (MOTXILLA), NOMÉS PER VETERANS.

- LES NOVES INCORPORACIONS TINDRAN UN INCREMENT SALARIAL SI SALARI EN ELS PERCENTATGES QUE QUEDEN estipulats EN L'ACORD FINAL.

- ELS VETERANS ANIRAN INCREMENTANT salarialment NOMÉS LA "MOTXILLA". EL SALARI Quedaria CONGELAT ENTRE 7 I 15 ANYS

Des d'aquesta Secció Sindical no sabem si pensen que som tontos.

Dins de 7 o 15 anys la plantilla veterana mantindrà el salari actual 32.000 € i els companys nous tindran el mateix salari, però el veterà tindrà una "motxilla". Això sí, estaria fora de conveni i assegurada amb una carta personal.

Aquesta Secció Sindical rebutja rotundament aquesta mesura plantejada per la Direcció, no és més que una alternativa per canviar la idea de doble escala salarial, i això és el que volen fer creure. Evidentment continuem també rebutjant la resta de mesures plantejades.

Està prevista una nova reunió per avui dijous a les 16:00 hores.

Així són les negociacions al Grup RENUALT-NISSAN:

19 de desembre: PROPOSTA D´ACORD

18 de desembre: S'HAN ACABAT LES NEGOCIACIONS?

AVUI NO HI HA ACORD

A última hora del dia d'ahir dilluns, la direcció de l'empresa ens va convocar al Departament de Treball, en una reunió que es va allargar fins a les 07:00 del matí.

La reunió s'ha iniciat amb trobades individuals entre la Direcció i les diferents seccions sindicals en les que cadascuna ha pogut realitzar les seves propostes de forma privada.

Des de la CGT hem tornat ha insistir que les mesures plantejades com a irrenunciables per la Direcció són innegociables per part d'aquest sindicat, i així l'hi hem fet saber un cop més als directius.

Un cop han acabat la ronda de contactes, la pròpia Direcció ens ha reunit de manera conjunta i ens ha presentat una nova proposta, modificant mínimament, algunes mesures de les anteriorment plantejades, sobre la base dels plantejaments realitzats per la resta de seccions sindicals, establint les bases de les condicions de l'acord a:

· FLEXIBILITAT (més dissabtes, hores, vacances, ...)

· PRODUCTIVITAT (augment de jornades, reducció de pauses, ...)

· COSTOS (disminució salarial)

Des d'aquest sindicat no hem volgut entrar en cap moment a oferir a la Direcció de l'empresa condicions laborals dels treballadors de Nissan, el nostre objectiu segueix sent la defensa dels nostres drets i condicions.
D'altra banda els oferiments realitzats per la resta de seccions sindicals no han estat del tot acceptades per la Direcció, i ha rebutjat arribar a un acord amb aquestes.

Ara serà la Direcció la que culpi a la representació dels treballadors de posar en perill el futur de la planta un cop més. Han conèixer que en el seu lloc i en el seu càrrec són ells, QUÈ HAN GARANTIR EL FUTUR DE LA PLANTA SENSE perjudicar als TREBALLADORS

BOICOT A TOT TIPUS DE COL·LABORACIÓ

NO A LES HORES EXTRES

ZONA FRANCA, 18 de desembre 2012

Secció Sindical CGT Nissan

>>> Comunicats de CGT sobre les últimes reunions realitzades

- CGT REBUTJA L'INCREMENT DE JORNADA PER TREBALLADOR
14 DE DESEMBRE, ULTIMA REUNIÓ?

El passat divendres 14 de desembre, va tenir lloc la que, sempre segons la Direcció de l'empresa, havia de ser l'última reunió sobre les negociacions, en les quals es pretén aconseguir una considerable millora en els resultats econòmics, però, com a conseqüència de la retallada de condicions laborals dels treballadors i treballadores de NISSAN.

Aquesta reunió estava plantejada per donar resposta als punts que l'empresa considerava com irrenunciables a l'hora d'arribar a un acord i que recordem eren, la creació d'un banc de dies amb gestió de l'empresa, incloent part dels nostres flotings i dels dissabtes realitzats, reducció salarial, els augments de les hores i dies de treball i l'increment de la saturació dels llocs de treball.

Des d'un primer moment, des de la CGT hem dit que des d'aquest sindicat no anàvem a negociar aquest tipus de mesures, repetim que la competitivitat no es "TREU" de les esquenes de les persones, s'aconsegueix amb inversions, millores ergonòmiques, formació,. ..

CGT S'AIXECA DE LA TAULA

A la reunió de divendres, la resta de seccions sindicals, intenten consensuar una proposta conjunta d'acostament a les pretensions de la Direcció d'incrementar les hores efectives de treball de cada operari.

Aquesta proposta és completament contrària a la nostra postura de no negociar aquest tipus de mesures, de manera que vam decidir aixecar-nos d'una taula de negociació mentre s'hi parlés de tornar a incrementar les hores efectives de cada treballador, una cosa que a més, tots els sindicats havíem considerat com innegociable. I que en aquell moment s'havia de posar sobre la taula.

Sembla que la proposta plantejada a la Direcció no ha estat del tot ben acollida, però ara torna a haver una pròrroga en la negociació, el que havia d'haver acabat el juliol, no va acabar el juliol, l'octubre no va acabar a l'octubre, quan acabarà el 14 de desembre?

La CGT ha d'estar en totes les taules de negociacions, perquè es parla de futur dels treballadors, però el que no pot ser és que a la plantilla li digui que no es negociarà segons que mesures i en la pròpia taula de negociació fer tot el contrari. CGT estarà en les pròximes negociacions, al costat de la taula que ha d'estar, però la plantilla ha de saber el que s'està negociant.

CGT Nissan

- 14 DESEMBRE: NOVA REUNIÓ-NOU ultimàtum-NOU XANTATGE

Ahir va tenir lloc una nova reunió amb la direcció de l'empresa, en la qual únicament es van dedicar a posar sobre la taula 5 punts que entén com irrenunciables si es vol arribar a un acord amb vista a optar per l'adjudicació de nous models de vehicles per a la planta de Nissan a Barcelona.

Els cinc punts que l'empresa entén com irrenunciables i sense marge de maniobra són:

· Banc de dies +25-25 incloent 4 flotings a la borsa i cada treballador es quedaria amb 3.

· Incrementar 225-227 planta oberta.

· Escala salarial 2 anys i mig a 19.000 i sumar-se en progressió com a l'escala actual fins a un salari de 25.500 per a noves incorporacions.

· Hores de treball (increment hores efectives a 69 hores). Augmentant dies i traient aturades.

· Increment de saturació per lloc (lligat a noves línies ergonòmiques).

Des d'aquest sindicat entenem aquesta postura de l'empresa com una clara voluntat de trencar les negociacions. Per activa i passiva tant la CGT com alguns altres sindicats hem deixat clar que no acceptaríem mesures encaminades a l'augment de la jornada per treballador o la reducció definitiva del cost salarial de les noves incorporacions.

La pròpia Direcció ens ha emplaçat a una nova reunió que tindrà lloc en el dia de avui a les 16:30 , si res canvia, on hauríem donar una resposta a aquesta postura i aquest ultimàtum.

Des de la CGT vam deixar clar que no entrarem en l'acceptació d'aquest nou xantatge que ens estan oferint des NISSAN, i que aquestes no són les formes de realitzar una negociació. No entrar al mercadeig de les nostres condicions de treball.

BOICOT A TOT TIPUS DE COL·LABORACIÓ

NO A LES HORES EXTRES

- 12 DESEMBRE 2012, CONTINUEN LES NEGOCIACIONS

Ahir va tenir lloc una nova reunió amb la Direcció, en què es van tractar els punts en els quals pel que sembla de l'empresa creu que pot tenir consens amb una majoria de sindicats.

Aquests punts en què pot haver possibilitat d'acords són:

a. Calendari per productes. Des de la CGT entenem que aquesta mesura es podria utilitzar si s'establissin les inversions necessàries perquè tots els treballadors tinguéssim les dates de vacances que estableix el nostre actual conveni (3 setmanes a l'agost + Setmana Santa o 4 setmanes a l'agost).

b. Torns cap de setmana i vacances, es podrien establir si es realitzaran amb plantilla nova.

c. Corredor de vacances, des de la CGT no estem d'acord ja que ja es garantiria la realització de producció a l'agost amb la del torn de vacances nou.

d. Calendari manteniment. Valoraríem la situació del departament de manteniment a causa de la creació de nous torns de treball.

i. Extinció de contractes. No hi ha necessitat d'establir criteris d'extinció de contractes quan han de garantir l'ús de tota la plantilla.

f. Eliminació 2.000 € penalització extinció contractes temporals (si treuen la doble escala).

g. Ocupació (contractes temporals). La gestió de la contractació és potestat de l'empresa i ha de ser ella qui garanteixi la legalitat del seu model. Volem participar en el control de la contractació. No estem d'acord a introduir les ETT a NISSAN, (ni en cap lloc, no es pot traficar amb l'ocupació i això és el que fan des de les ETT). No estem d'acord en ampliar la temporalitat.

h. Treballadors de més edat, ubicació en llocs adequats, com dels que presenten malalties sense tenir més edat.

i. Banc de dies. No estem acord en dies de la borsa, ni en que la gestió sigui per part de l'empresa, ni en forma d'omplir (s'han d'incloure totes les hores extres i mesures de flexibilitat i ser potestat del treballador seu gaudi, no estem d'acord a incloure els flotings days dins d'aquesta borsa).

Un cop parlat d'aquests punts, la resta de temes han resultat més problemàtics, en els que l'empresa entén que no té majoria suficient per arribar a un acord global, com són retribució salarial, productivitat (increment de jornada (3 dies) i saturació, eliminar pauses programades (ara eliminen 1 pausa ...) Des de la CGT rebutgem de ple l'acatament d'aquesta sèrie de mesures. La propera reunió serà el dijous.

BOICOT A LA COL·LABORACIÓ
NO A LES HORES EXTRES

5 DESEMBRE 2012, COMPETITIVITAT PER omplir-se les BUTXAQUES (PER DIAZ FERRAN)

Ahir va tenir lloc una nova reunió de les negociacions en què l'empresa pretén trepitjar, de nou, les condicions laborals dels treballadors i treballadores de NISSAN.

En aquesta ocasió, la Direcció ha presentat una nova proposta, encara més agressiva que l'última que van presentar als gestors a NISSAN Europa, i que aquests al seu torn van rebutjar per no complir les seves expectatives.

Els representants de l'empresa ens han traslladat noves mesures, com conegudes. Mesures que vénen a significar augments de jornada, augments de temps de treball i disminució de salaris (per a tothom). Mesures, com:

· Borsa de dies amb gestió de l'empresa. (Inclou flotings days i dissabtes realitzats)
· Calendari per producte, corredor de vacances, vacances flexibles, ...
· Torns de cap de setmana i vacances.
· Increment en la borsa d'hores i dissabtes de treball.
· Eliminació de dues pauses de 11 '. (Exemple d'horari en torn de matí, 1 ª pausa 8:00-08:10, Entrepà de 10:00 a 10:20, 2 ª pausa de 12:00 a 12:10)
· Disminució de les taules salarials del 21,5% per a tota la plantilla.
· Disminució del salari d'entrada, fins (18.347,15 Grau 6).
· Establiment de criteris per acomiadar.
· ETT, més temporalitat, ...
· Augment jornada individual en 3 dies
· Increment de la saturació en els llocs de treball.

Després de la presentació d'aquesta bateria de mesures, ha volgut conèixer la posició de cada secció sindical quant a la valoració d'aquestes mesures.

Des de la CGT, rebutgem que la competitivitat de la planta, passi per tornar a carregar aquesta responsabilitat als treballadors i treballadores, portem anys de sacrifici, patint acomiadaments, retallada de drets, augments de jornada, tot això per la viabilitat de la planta.

Els treballadors i treballadores de NISSAN, hem de dir prou a aquests xantatges i aquestes retallades. La competitivitat es guanya amb gestió i no amb fuet, si no són capaços de garantir la competitivitat de la planta que es vagin a ............. aprendre com es fa.

BOICOT A LA COL·LABORACIÓ

NO A LES HORES EXTRES

CGT Nisssan

Més informació:

- CGT NISSAN

- TWITTER CGT NISSAN

- ISSU CGT NISSAN: http://issuu.com/cgtnissan