CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Xifra de la despesa militar finalment executada a l’estat espanyol el 2012

Divendres, 22 març, 2013

Dades a tenir en compte en la pròxima campanya d'Objecció Fiscal a la Despesa Militar:

Despesa Militar: 18.671,79 milions d'euros (5,16% dels pressupostos)

Despesa Militar+Control Social:27.532,62 milions d'euros (7,6% dels pressupostos)

Despesa Militar per persona el 2012: 588,10 euros

1.- “Despesa Militar”, més estricta i reduïda, que només computa partides clarament relacionades amb les Forces Armades (en milions d'euros):

- Pressupost del Ministeri de Defensa: 6.316,44

- Organismes Autònoms del Ministeri de Defensa: 1.095,30

- Aportacions a institucions militars estrangeres: 14,95

- Partides per a investigació militar del Ministeri d'Indústria: 582,77

- Interessos sobre el deute generat per la Despesa Militar: 1.170,18

- Classes Passives Militars: 3.344,35

- Institut Social de les Forces Armades (ISFAS): 577,52

- Direcció general de la Guàrdia Civil (Institució que forma part de les Forces Armades), Formació i Cossos de Reserva: 2.733,52

- Diferència entre inicial i final: 2.836,76.

Sumant aquests capítols, tenim un resultat de 18.671,79 milions d'euros. La qual cosa suposa un 5’16 % pel que fa al total dels Pressupostos Generals de l'Estat. Informació obtinguda del Centre Delàs.

2.- Una segona xifra que inclou realitats de la nostra societat que, al nostre parer, suposen una intrusión de formes i valors del militar en la mateixa. A aquest segon càlcul l'anomenarem “Despesa Militar + Control Social”, i inclou les següents partides (en milions d'euros):

- Totes les anteriors: 18.671,79

- Diferents partides d'Interior (Cos Nacional de Policia, Institucions Penitenciàries...): 5.502,63 milions d'euros

- Percentatge d'interessos del deute atribuïbles al Cos Nacional de Policia i despesa penitenciària: 386,19 milions d'euros

- Classes passives (Cos nacional de Policia i carcellers): 145.36 milions d'euros

- Despesa carcerària de Catalunya: 377,42 milions d'euros

- Despesa en Seguretat a Catalunya: 1.025, 48 milions d'euros

- Despesa en Seguretat a Euskadi: 639,53 milions d'euros

- Despesa en Seguretat a Navarra: 54,65 milions d'euros

- Despesa en Seguretat a Canàries: 27,27 milions d'euros

Sumant aquests altres capítols, el resultat és de 27.532,62 milions d'euros. El que suposa un 7,6% % dels Pressupostos Generals de l'Estat.

Informació obtinguda d'elaboració pròpia (Tortuga) Dades computades sobre el pressupost executat.

(Nota. Atès que el govern no oferix informació actualitzada per a totes les partides del desfasament entre el pressupostat i el finalment gastat a final d'exercici, s'ha augmentat la xifra de les partides freturoses de dades en un percentatge extret fent la mitjana del desviament dels anys anteriors).

Grupo Antimilitarista Tortuga


http://www.grupotortuga.com/Cifra-de-gasto-militar-finalmente