CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Curs de formació sobre Comunicació, el 8 d’abril a Madrid

Dijous, 21 març, 2013

Curs de Formació Confederal sobre Comunicació i Portaveus, que tindrà lloc al C/Sagunto 15, 1º, Madrid (Metro Iglesia, Línia 1)

DATA: 8 d'abril de 2013

HORARI: de 10.00 a 18.30 hores

Convocatòria: Aquest curs està destinat, per ordre d'assistència, a Secretaries de Comunicació de Territorials i Federacions estatals de sector, Secretaries de Comunicació de Federacions locals i sindicats i a l'afiliació en general.

Per qüestions d'operativitat el nombre màxim de participants és de 25 persones (en grups de treball de 5 persones). La selecció es realitzarà entre qui enviïn emplenat el formulari adjunt abans del dia 28 de març del 2013 a l'adreça de la Secretaria de Formació: sp-formacion@cgt.es

Materials: Els alumnes portaran, si pot ser, un portàtil.

Documentació a lliurar als alumnes:
* Models de nota de premsa i comunicat
* Manual de Comunicació
* Panorama dels mitjans de comunicació a l'Estat espanyol
* Llei Reguladora del Dret de Rectificació
* Lleis Dret d'Accés en els mitjans públics: RTVE, TV3, CANAL SUR,...

PROGRAMA DEL CURS

10:00 – 10:30 h. Presentació del Curs

10:30 – 11:30 h MODUL 1: Transmetre missatges.
Seleccionar missatge clau i missatges secundaris, arguments i idees força, repetició i reorientació de missatges, il·lustrar missatges amb exemples, dades, anècdotes, puntualitzar i concretar el missatge, llenguatge clar i senzill, parlar en titulars, adaptar missatge a cada mitjà…

11:30 -12:15 h MODUL 2: Informar als mitjans.
Nota de premsa, comunicat de premsa, convocatòria de roda de premsa, reportatge i crònica, articles d'opinió, cartes al director, informe, dossier.

Roda de premsa, declaració, entrevista, debat, declaracions of the record, filtracions, exclusives...

12:15 – 12.30: DESCANS

12:30-13:30 h PRÀCTICA 1: Elaborar una nota de premsa i una convocatòria de roda de premsa.
Cadascun dels assistents, o grups de 4 o 5 persones, elaborarà una nota de premsa a partir d'un text donat en el qual es presentaran les dades brutes d'un esdeveniment. La pràctica consistirà tant en la redacció com en l'enviament per correu electrònic. Una vegada enviades les notes es comentarà algun exemple i es corregirà a classe.

13:30-14:30 h PRÀCTICA 2: Declaració, entrevista, debat en els mitjans.
Diversos voluntaris rebran un text en el qual es presentaran les dades brutes d'un esdeveniment i se'ls assignarà un paper en el mateix. Després seran entrevistats sobre el tema. Posteriorment es comentarà a classe tant la intervenció dels alumnes com la plasmació de la mateixa en una notícia en premsa realitzada pels tutors del curs per a valorar el procés de transformació del material brut.

14:30 - 16:00 h - MENJAR

16:30-18:30 h MÒDUL 3: Informació jurídica i debat entre les persones assistents.
Llibertat d'Expressió i Dret a la informació. Art.-20 de la Constitució Espanyola.
L'ús del dret de rectificació i el dret d'accés en els mitjans públics.
Relació de CGT amb els mitjans de comunicació convencionals (públics i privats) i alternatius.

El curs serà impartit per: José Candón de CGT Andalusia, Manuel Gómez del Gabinet de Premsa Confederal i Jacinto Morano del Gabinet Jurídic Confederal.

Escola de Formació Confederal “Eladio Villanueva”

Attached documents