CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Etiqueta: Butlletins Jurídics i/o Sindicals

Butlletins Jurídics i/o Sindicals

Butlletí Informatiu nº 139: Conseqüències de la reforma laboral

CONSEQÜÈNCIES DE LA REFORMA LABORAL

“LIQUIDACIÓ FINAL”: LES NOVES (DES)REGULACIONS DEL TREBALL i LES CONSEQÜÈNCIES sobre Salaris, Contractació, Acomiadaments (tant individuals com col·lectius), Negociació Col·lectiva i Ocupació.

Índex:
1.SALARIS.
2.CONTRACTACIÓ.
3.NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA.
4.ACOMIADAMENTS.
5. OCUPACIÓ.

Editat pel Secretariat Permanent del Comitè Confederal de la CGT

Attached documents

Butlletí nº 139

Llegir més »
Butlletins Jurídics i/o Sindicals

Butlletí Informatiu 138: Efectes de la crisi sobre el repartiment de la riquesa

Introducció:

La taxa de guany del capital, des de la meitat de la dècada dels 70, es va desplaçar del capitalisme industrial, al capitalisme financer. Aquesta financiarització de la riquesa social produïda i, posteriorment retornada a la ciutadania en forma de deute, és possible en primer lloc per la submissió del capitalisme industrial al financer; en segon lloc per la immensa concentració de masses de capitals en els fons d’inversió i, en tercer lloc, per una endeutament permanent: és la societat dels propietaris.

El treball viu és menyspreat en immenses quantitats, davant l’excés de capacitat i l’absència de consum i, aquest, solament és conservat i utilitzat com mà d’obra de reserva, per a empobrir i precaritzar les condicions de vida de la majoria social.

De què va això… Les reformes escomeses pels diferents governs europeus, amb especial virulència en l’ajustament, robatori i espoli de les classes assalariades, en els governs del sud d’Europa garanteixen l’ordre segur dels diners, per mitjà de revertir la riquesa social, cap als actius financers. Així, l’article 135 CE, converteix en inexorable l’endeutament permanent de la ciutadania, la qual és “la responsable” de retornar el deute il·legitim.

Assalariats/des actius, per mitjà de la Reforma Laboral, són subsumits “plenament” en el capital, al com han de plegar-se de manera autoritària per a la realització de la seva taxa de benefici. La resta de la societat, bé com assalariats, bé com ciutadans, bé com persones sense més, es veuen arrossegats a sobreviure o al contrari, negar aquesta realitat de misèria moral i empobriment material i, pensar en el què podem fer, no només que hem de fer, imaginant que pot passar, en aquest futur incert sempre, i moure’s

Llegir més »
anemcapalavaga

Butlletí Informatiu 137: Desigualtat, pobresa i privació

Introducció

La necessitat de reflexionar sobre la realitat social, política i laboral, ens obliga moral i ideològicament, a oferir alternatives d’organització i mobilització, per a transformar l’estat actual de les coses.

Que les persones, al despertar-se cada matí, deixin de sentir l’angoixa sobre què és el que els oferirà el dia, interioritzant la seva possibilitat de perdre l’ocupació, que la seva jornada sigui reduïda o que el seu salari sigui segrestat i, a més que pugui ser el pròxim o la pròxima, que sumarà una desena a les estadístiques fatídiques d’aquesta economia de guerra, bé en el seu habitatge, en la seva salut o en la possibilitat certa que els seus fills i filles, puguin ser exclosos del sistema educatiu.

Llegir més »
29M

Butlletí Informatiu nº 135: Reforma del Mercat Laboral

Anàlisi sindical i jurídic d’urgència sobre Normes i Acords de Reforma del Mercat de Treball en matèries d’ocupació, contractació i negociació col·lectiva, realitzat pel Gabinet Jurídic i el Gabinet d’Estudis de la CGT.

– Llei 35/2010 de Reforma del Mercat de Treball.
– RDL 7/2011 de Reforma de la Negociació Col·lectiva.
– Acord sobre Solucin Autònoma de Conflictes Laborals (Sistema Extrajudicial) –CEOE, CEPYME, CC.OO, UGT– de 9 de gener 2012.

Llegir més »
Butlletins Jurídics i/o Sindicals

Butlletí Informatiu nº 134: Informe sobre el II Acord per a l’ocupació i la negociació col·lectiva 2012, 2013, 2014

En el Butlletí Informatiu nº 134 editat pel Secretariat Permanent del Comitè Confederal de la CGT es recull un Informe sobre el “II Acord per a l’ocupació i la negociació col·lectiva 2012, 2013, 2014” pactat i signat per les patronals CEOE i CEPYME amb els sindicats institucionals CCOO i UGT a finals de gener de 2012.

L’Acord inclou, entre altres, aspectes relatius a l’Estructura de la Negociació col·lectiva, Flexibilitat, Ocupació, Formació, Teletreball, Criteris en matèria salarial, Inaplicació negociada a l’empresa de determinades condicions de treball pactades en els convenis col·lectius sectorials.

Llegir més »
29M

Guia de Nocions Bàsiques i Criteris Tècnics pel desenvolupament de la Vaga

Us facilitem en document adjunt, la Guia de Nocions Bàsiques i Criteris Tècnics pel desenvolupament de la Vaga, elaborada per la Secretaria de Jurídica de CGT Catalunya, de cara a la convocatòria de vaga general del 29 de setembre, però d’utilitat també per a qualsevol convocatòria de vaga.

En aquesta guia s’ha ampliat el contingut de la guia editada des del Comitè Confederal Criterios Técnicos de Actuación para el desarrollo de la Huelga General del 29 de septiembre de 2010 , que també us passem en document adjunt.

Llegir més »
Butlletins Jurídics i/o Sindicals

Butlletí Informatiu nº 129. Reforma Laboral. Reial Decret Llei 10/2010

LA REFORMA LABORAL o el Món al revés.

“La Reforma Laboral del Govern, disminueix Drets Laborals FONAMENTALS i garanteix a l’Empresariat menors costos en les contractacions i en els acomiadaments”

Butlletí 129 editat pel Secretariat Permanent del Comitè Confederal de la CGT

INTRODUCCIÓ:

En totes les crisis econòmiques del capitalisme hagudes en aquest país, la del 1983/1984, la del 1993/1995, la de 2000/2001 i ara en la gran crisi o, la seva gran estafa des del 2007, els diferents governs, del PSOE/PP, conjuntament amb les forces parlamentàries més empresarials (CIU i PNB), han resolt les sortides de les crisis, amb intervencions directes en la butxaca dels treballadors (salaris) i en el cor de la relació salarial (drets laborals).

La Reforma del PSOE en el 84/85, es va carregar el contracte estable i fix, com l’únic contracte ordinari en el dret laboral. Es van crear fins a 14 modalitats de contractes temporals i es va acabar amb la relació estable entre el treballador i la seva ocupació. Algun ministre va arribar a dir allò de… “el contracte fix per a tota la vida, és franquista…” Esperanza Aguirre, del PP, diu el mateix ara, vint-i-sis anys després.

La Reforma del PSOE en el 94, liberalitza les condicions de treball en jornada, horari, sistemes retributius, torns, plusos salarials i Expedients de Regulació d’Ocupació, dotant-los als empresaris de tota l’autoritat per a modificar de manera unilateral les condicions de treball per qualsevol causa: econòmica, tècnica, productiva, organitzativa, i, alhora, l’Administració és una mera espectadora en els ERO. S’eliminen drets necessaris mínims, com plusos salarials i s’introdueix la flexibilitat com la norma d’organitzar el treball.

La Reforma Laboral de 1997 pactada per Govern, CEOE, CEPYME, CC.OO i UGT, instaura un nou contracte de foment de l’ocupació, abaratint l’acomiadament d’aquest tipus de contracte a 33 dies per any per al supòsit d’al·legar causes de l’acomiadament objectiu i que aquest sigui declarat improcedent i amb un màxim de 24 mensualitats. Es reformen les causes per a acomiadaments individuals i col·lectius, al reformar-se que les causes incideixin no a futur, sinó a present del moment de l’acomiadament, el que flexibilitza i facilita la seva aplicació i la seva prova processal per a l’empresari.

Els canvis legislatius, les reformes Laborals, representen la legalitat aplicada amb mà de ferro sobre les classes assalariades i la flexibilitat ha inspirat tota la legislació laboral des de fa gairebé trenta anys fins a ara, generant un marc de relacions laborals insegur per al treballador i precaritzant de manera integral tot el treball, així com ha dissolt el caràcter col·lectiu del conflicte individualitzant les relacions laborals i tractant de sostreure la naturalesa social i col·lectiva de les relacions salarials. S’ha arribat a l’homogeneïtzació a la baixa de les condicions de treball, entorn del criteri de flexibilitat i ha possibilitat la reestructuració salvatge que l’empresariat està portant a efecte en tots els sectors d’activitat, sense límits institucionals i sense resistència sindical, en aquest país.

La proposta del Govern de Reforma del Mercat de Treball 2010 , concretada avui en el RDL 10/2010, no és una resposta, ni a les crisis financeres i de deute existents, ni a les necessitats dels treballadors i treballadores. Tampoc és una proposta de retornar els drets laborals i socials que s’hagin pres als treballadors. Menys encara, és una proposta de justícia social i defensa dels més febles en la relació laboral, els treballadors, per a acabar amb el que ja és un fet en el mercat de treball: acomiadar en aquest país és molt fàcil i, a més, barat.

El que està sobre la Taula Política Parlamentària (“RDL 10/2010 de les Mesures sobre el Mercat de Treball”) per part del Govern és una Reforma Laboral que en totes les seves línies d’actuació, en contractes, en acomiadament, en serveis d’ocupació, en control de l’absentisme, en cotitzacions empresarials, en incentius a les contractacions, i en el control i organització del treball, vénen a assegurar l’empresariat els seus plantejaments essencials: rebaixa dels costos del contracte, flexibilitat en les condicions de treball (horaris, jornada, funcionalitat, sistemes de torns i sistemes de retribució), pèrdua de poder sindical al disminuir sensiblement l’autonomia per una banda (la sindical) en la negociació col·lectiva, facilitar les causes de l’acomiadament (econòmiques, tècniques, organitzatives i productives) a l’empresariat i eliminar de fet, la tutela jurídica en els acomiadaments objectius, tant individuals com col·lectius i un abaratiment molt significatiu en les indemnitzacions en l’acomiadament.

Us podeu descarregar el butlletí sobre la Reforma Laboral 2010 al web:
www.cgt.org.es/IMG/pdf/BOLETIN_129_-_REFORMA_DEL_MERCADO_DE_TRABAJO_2010.pdf

Attached documents

Butlletí 129. Reforma Laboral

Llegir més »
Butlletins Jurídics i/o Sindicals

Butlletí Informatiu nº 128. Reial Decret Llei 8/2010 de mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic

Butlletí número 128 editat pel Secretariat Permanent del Comitè Confederal de la CGT.

REIAL DECRET-LLEI 8/2010, DE 20 DE MAIG 2010, PEL QUAL S’ADOPTEN MESURES EXTRAORDINÀRIES PER A LA REDUCCIÓ DEL DÈFICIT PÚBLIC.

Resum de les mesures aprovades en el Decretazo.

– Suspensió de la revaloració de les pensions en 2011, excepte les prestacions més baixes: les no contributives, les contributives que reben
complements de mínims i les de l’antic règim SOBI no concorrents
amb altres.

Llegir més »
Butlletins Jurídics i/o Sindicals

Butlletí sobre la reforma del mercat laboral i les pensions

BUTLLETÍ INFORMATIU LA REFORMA DEL MERCAT LABORAL I LES PENSIONS

Febrer de 2010. 46 pàgines.

Gabinet d’Estudis Confederal. Comitè Confederal. Secretaria de Formació i Jurídica

Introducció:

La reordenació de les relacions laborals que s’han vingut introduint des de fa ja gairebé trenta anys, vénen sent justificades -en gran mesura-, per les crisis successives dels anys 80 i 90. Aquestes crisis, qüestionen la societat de la plena ocupació, de l’estabilitat política, de la regulació estatal de l’economia (estat interventor), de les polítiques socials que corregirien en alguna mesura les desigualtats socials i assistim a un nou ordre social on el mercat, recolzat en fonaments ideològics denominats neoliberalisme, dóna vida a aquest ordre.

Ara, en una crisi sense precedents (financera, ecològica, social i econòmica) la lògica de les reformes estructurals: mercat de treball i sistema de pensions, que es pretenen implantar (amb consens si pot ser i potser sense ell) a partir d’aquests paràmetres, subordina els salaris a les condicions que possibilitin el creixement econòmic i la inversió segura del capital.

Així, la nova configuració del mercat de treball, projecta un horitzó on la homogenització de les condicions de treball, compleixen amb la condició del creixement sostenible en el temps (Llei d’Economia Sostenible).

La flexibilitat laboral ha suposat la ruptura de les relacions estables entre el treballador i el seu lloc de treball (la seva ocupació), i ha instaurat un règim de segmentació, fragmentació i aconseguint, tant increments de la productivitat com contenció salarial.

La inseguretat, la precarització del treball, s’instal·len com un tret permanent, creant-se d’aquesta manera la condició per al creixement econòmic: s’ha arribat a l’homogeneïtzació a la baixa de les condicions de treball, entorn del criteri de flexibilitat.

En els diferents períodes en els quals s’han aplicat reformes en els mercats de treball (de l’ocupació, per a ser més exactes), les posicions de poder -on compta la voluntat i l’interès de cada part-, se circumscriuen a la voluntat de les gerències empresarials.

L’interès d’empresa -revestit de retòrica salvadora, bé de l’economia nacional, bé de la nostra posició competitiva en el mercat mundial-, és l’única raó i, a més “inevitable”, de la reordenació de les reformes i de les polítiques orientades en funció del capital.

Els canvis legislatius, les reformes Laborals, representen la legalitat aplicada amb mà de ferro sobre les classes assalariades i la flexibilitat ha inspirat –amb diversos matisos-, tota la legislació laboral des de fa gairebé trenta anys fins a ara.

Per accedir al butlletí en pdf aneu a:

www.in-formacioncgt.info/juridico-sind/informes/Boletin-Reforma-Laboral-y-Pensiones.pdf

Llegir més »
Butlletins Jurídics i/o Sindicals

Butlletí Informatiu núm. 125: “La concertació social en temps de crisi”

La concertació social en temps de crisi i el seu paper en la reestructuració de les maneres de produir i distribuir, així com el seu paper legitimador en la nova gestió de la mà d’obra en els mercats de treball i els models de relacions salarials.

Textos: Gabinet d’Estudis Confederal / Escola de Formació Confederal / SPCC CGT

Edició: SPCC CGT

Us el podeu descarregar a:

www.cgt.org.es/IMG/pdf/BI_125_-_LA_CONCERTACION_SOCIAL_EN_TIEMPOS_DE_CRISIS.pdf

Index de continguts:

1. Introducción

Tablas sobre algunas variables del Mercado de Trabajo, Población Activa, Salarios, etc.

Llegir més »
Butlletins Jurídics i/o Sindicals

Document “Aquesta no és la nostra crisi, per què hem de pagar-la?”

Segons l’acord adoptat en plenària del Comitè Confederal de la CGT de Catalunya del passat mes de juliol, s’ha editat un document de 4 pàgines en format periòdic, amb un text elaborat per la Federació Comarcal del Baix Llobregat de la CGT i il·lustracions i disseny del company Manolito Rastaman.

Llegir més »
Butlletins Jurídics i/o Sindicals

Butlletí sobre la utilització fraudulenta dels contractes d’obra i servei

La Secció Sindical de CGT Gearbox, amb la valuosa col·laboració del dibuixant Manolito Rastaman, ha editat un número especial del butlletí “Libre Expresión” sobre els contractes d’obra i servei que es donen en l’empresa Gearbox, modalitat de contracte que s’està utilitzant de forma fraudulenta en aquesta i en moltes altres empreses.

Llegir més »
Butlletins Jurídics i/o Sindicals

Butlletí Informatiu núm. 124: “La crisi té respostes”

Textos: Gabinet d’Estudis Confederal / Escola de Formació Confederal / SPCC CGT

Edició: Sª de Jurídica SPCC CGT

Una recopilació de documents i textos de campanyes de la CGT, generades i en resposta a les diferents situacions en les quals ’la seva crisi’ ha precisat una necessària contestació des del prisma de la classe treballadora i la societat en general.

Llegir més »
Antiglobalització

Butlletí Informatiu núm. 121: “Propostes de modificació de la Directiva Europea sobre TEMPS DE TREBALL”

Es tracta d’un debat que manté la seva actualitat, malgrat que intencionadament va tractar de tancar-se amb el suposat rebuig per part del Parlament Europeu de la proposta de modificació de la Directiva presentada per la Comissió.

L’ampliació de la jornada i la flexibilitat segueixen sent objectius de la Unió Europea, i és important comptar amb l’anàlisi i la visió crítica que aporta aquest Butlletí, enfront de l’enfocament clarament interessat i distorsionador amb que els mitjans de comunicació estan tractant de presentar-nos uns organismes comunitaris, impositores i al servei del capital, com si fossin defensors dels interessos dels treballadors amb un funcionament democràtic i transparent.

Secretaria de Jurídica del Comitè Confederal CGT

Adjuntem el butlletí:

Attached documents

Butlletí nº 121

Llegir més »