CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Etiqueta: Legislació neoliberal

metro3gener.jpg
Baix Llobregat

Contra les pujades abusives dels serveis públics. Concentracions als barris contra la pujada abusiva de les tarifes del transport públic

CONTRA LES PUJADES ABUSIVES DELS SERVEIS PÚBLICS

L’any 2014 comença amb les mateixes polítiques antisocials que s’han practicat els darrers anys. Amb atur massiu, salaris a la baixa, salari mínim congelat i pensions devaluades. 2014 s’inaugura amb pujades abusives dels preus públics: llum (finalment del 2,3%), aigua (8%) i transport públic (5,4%). En els dos primers casos, producte del poder que tenen els oligopolis elèctrics (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa) i el monopoli de subministrament d’aigua a Barcelona (Agbar) per imposar els seus interessos crematístics al conjunt de la població. Empreses caracteritzades per la seva opacitat a l’hora de justificar costos i per la seva estreta relació amb el poder polític, com ho mostra palesament l’operació que ha donat a Agbar el control de la major part de la gestió de l’aigua a l’àrea metropolitana (i que hem denunciat documentadament des de la plataforma Aigua és Vida).

Resulta indignant, quan no sorprenent, que es justifiqui part de l’increment del preu de l’aigua amb l’excusa de la caiguda del consum a la ciutat, un càstig al comportament responsable dels ciutadans i una veritable incitació al malbaratament d’un recurs bàsic i limitat.

Llegir més »

Les persones assalariades, la classe treballadora, perden pes en el repartiment de la renda, enfront dels beneficis empresarials

La redistribució desigual de la riquesa, expressada en rendes salarials i beneficis empresarials, ha experimentat a l’Estat espanyol canvis importants i així, podem veure com en cicles recessius o de crisi econòmica capitalista, la participació de les rendes del treball es redueixen sensiblement, igual que ho fan quan la intervenció sindical en els procesos de negociació col·lectiva ve delimitada bé per lleis (1) , bé per pèrdua de força sindical.

A partir de mitjans de la dècada dels 70 (la crisi de la energia), la participació dels salaris en la renda va experimentar una caiguda important. El diferent d’aquesta caiguda (crisi econòmica) de les rendes del treball a favor dels beneficis empresarials es troba en que quan el cicle econòmic entra en recuperació, no recuperen el perdut, al contrari que en altres situacions històriques (2).

Per primera vegada en la història econòmica moderna on es donen taxes de creixement econòmic saludable en l’entorn del 3% o superiors (3), els salaris no deixen de caure en la seva participació de la renda.

El 1977, la remuneració de les persones assalariades representava el 67,3% del PIB. En el 2013, aquest percentatge s’ha reduït al 50% del PIB, és a dir hem retrocedit en 17 punts i aquesta riquesa ha estat apropiada pels empresaris.

El gran objectiu de la reforma laboral és la devaluació generalitzada de les rendes salarials, expressades aquestes en salaris, en costos per hora treballada, en pensions, en prestacions. Segons les dades, ho estan aconseguint.

Llegir més »

La segona Reforma Laboral de l’època Rajoy entra per la porta del darrera

LA SEGONA REFORMA LABORAL DE L’EPOCA RAJOY ENTRA PER LA PORTA DEL DARRERA

Comunicat de la CGT de Catalunya davant l’aprovació del R.D. Llei 16/2013

Aprofitant el rebombori creat per la subhasta del preu de la llum i l’aprovació de la llei de l’avortament, el Consell de Ministres del passat divendres 20 de desembre va colar-nos una reforma laboral encoberta. Es tracta del Reial Decret-Llei 16/2013 (“de medidas para favorecer la contratación estable y la empleabilidad de los trabajadores”). L’aprovació d’aquesta nova reforma de l’Estatut dels Treballadors és un nou atac cap el conjunt dels treballadors i treballadores, suposa una nova precarització de les nostres condicions laborals i, com les anteriors reformes, afavoreix els interessos dels empresaris. Algunes de les mesures més destacables del Reial Decret-Llei 16/2013 són:

1. Mitjançant la modificació de l’art. 12.4 i 12.5 de l’ET es flexibilitzen encara més els contractes a temps parcial. Si bé es recupera la prohibició vigent fins la reforma del 2012 de que els treballadors/es a temps parcial facin hores extres, ara es permet que facin hores complementàries també els que tenen contractes de durada limitada. S’introdueixen a més mesures per a que els empresaris tinguin més facilitats per a imposar aquestes hores complementàries, eliminant alguns requisits d’acord entre les parts. També s’amplien el número d’hores extraordinàries que es poden fer, que poden arribar a ser finsel 60% de la jornada contractada.

Llegir més »

Els treballadors que cobren el salari mínim seran un 7,1% més pobres quan acabi el 2014

Els treballadors més pobres s’empobriran encara més.

El Govern ha decidit congelar el Salari Mínim Interprofessional (SMI) el 2014 amb el que el salari base a Espanya perdrà un 1,3% de poder adquisitiu l’any que si es compleixen les previsions de l’Executiu . El salari mínim seguirà en 645,3 euros al mes en 14 pagues, el que significa que en cinc anys de crisi els treballadors pitjor pagats seran un 7,1% més pobres.

Llegir més »

Acord Secret de l’Associació Trans-Pacífic (TPP)

Acord Secret de l’Associació Trans-Pacífic (TPP)

El 13 de novembre del 2013, WikiLeaks va publicar el text de l’esborrany secret negociat per al Capítol de Drets de Propietat Intel · lectual complet del TPP (Trans-Pacific Partnership, Acord d’Associació Trans-Pacífic, en espanyol). El TPP és el tractat econòmic més gran de tots els temps, incloent nacions que representen més del 40 per cent del PIB del món. La publicació de WikiLeaks del text s’ha realitzat abans de la cimera decisiva de Negociadors en Cap del TPP a Salt Lake City, Utah, del 19 al 24 de novembre del 2013. El capítol publicat per WikiLeaks és possiblement el de més controvèrsia del TPP causa dels seus efectes de llarg abast sobre medicines, editors, serveis d’internet, llibertats civils i patents biològiques. Significativament, el text publicat inclou les posicions de negociació i desacords entre els 12 estats membres prospectius.

Llegir més »

Comunicat de CGT de Catalunya davant l’aprovació en el Consell de Ministres de divendres 29 de novembre de la “Llei de Seguretat Ciutadana”

DAVANT L’AMENAÇA DE LA NOVA LLEI DE SEGURETAT CIUTADANA: MOBILITZACIÓ I LLUITA

La repressió i la por són les eines recurrents i utilitzades pels estats per tal de perpetuar els beneficis de les elits en detriment dels treballadors i treballadores així com del conjunt de les classes populars.

En aquesta ocasió aquest fet s’ha materialitzat en l’últim avantprojecte de Llei de Seguretat Ciutadana plantejada pel govern. Aquesta reforma suposa, en línies generals, una reculada en les llibertats de la població i ve a incrementar a més el caràcter repressor d’un Codi Penal que no s’ha pensat per a la “reinserció” i que buscarà (ara més que mai) el càstig indiscriminat, especialment per a la mobilització social i els/les més desafavorides.

Llegir més »

L’assalt a les pensions

El Seminari d’Economia Crítica Taifa presentava, el setembre d’enguany, l’informe Les pensions no es toquen per advertir la població sobre un nou atac al sistema públic de pensions. La nova reforma, anomenada Llei del Factor de Sostenibilitat i l’Índex de Revalorització de les Pensions, té com objectiu prioritari reduir les despeses en tots els tipus de pensions establertes en el model públic de pensions. Tot i això, aquesta reforma no és la primera ni serà l’última, ja que l’objectiu final és la conversió d’un sistema públic de pensions a un sistema majoritàriament privat, en mans de bancs i asseguradores. Cal, doncs, insistir en la gravetat de la situació, perquè ens hi va el nostre futur, el nostre present.

Llegir més »

Entrevista a Enric Duran i Giralt: “Contra el poder cal prioritzar l’autogestió i l’auto-organització”

Enric Duran i Giralt, un quixot de la utopia per a una nova societat

Enric Duran és un exemple. Un exemple de que podem. Un exemple de que cada un, cada grup, un sindicat minoritari, com el nostre, podem. I estem cridats a transformar el mon. Com? L’Enric utilitza les falles de l’enemic, i per tan cal conèixer bé l’enemic. I pensar en gran, sense por.

Enric Duran lluita pel impossible, una manera que esdevingui realitat. Té la força de creure en si mateix i tria crear ja un altre mon, enlloc d’anar a la contra. Una de les mentides de l’Estat és que una persona sola no pot fer res, un grup petit no pot fer res i una comunitat petita tampoc. Així estem Catalunya, sempre amb l’autoestima sota terra, menys últimament.

Sobre l’Enric Duran hi ha molta informació per Internet (bloc personal http://enricduran.cat/, Twitter, facebook, Viquipèdia). Les publicacions Crisi, Podem, Rebel·lem-nos, la Cooperativa Integral Catalana, i el seu llibre “Abolim la banca”.

– Abolirem la banca?

Llegir més »

La reforma local deixarà sense prestacions bàsiques dels ajuntaments a més de 7 milions de persones

Els nous informes econòmics pressupostaris enviats a Brussel·les i la reforma de l’Administració que promou el Govern espanyol i que s’està debatent al Congrés han deixat aquesta setmana diferents focus de polèmica encesos davant els ajustos que proposen. Un dels sectors més afectats és el dels serveis socials, que s’oposen fermament als canvis proposats perquè suposaran, segons ells, la desaparició de gran nombre d’ajudes i la desatenció de milions de persones .

El principal argument esgrimit per parlar de “desmantellament” d’aquests serveis rau en el nou Pla d’Estabilitat, que obligarà a Autonomies i Ajuntaments a apujar impostos i taxes per 4.342.000 en els dos pròxims anys, i que deixarà nombroses competències dels ajuntaments en les comunitats autònomes, cosa que aquestes ja han criticat per la seva manca de recursos per fer-se’n càrrec. Les mateixes autonomies hauran de retallar 8.000 milions el 2014 i 2015.

Precisament aquesta dada evidencia la impossibilitat de les autonomies de fer front a aquests serveis, ja que en 2012, les entitats locals van gastar 8.331.000 en Educació (2.410 milions), Sanitat (802 milions) i Serveis Socials (5.118.000), segons les dades de liquidació de l’oficina virtual per a la coordinació financera amb les entitats locals del Ministeri d’Hisenda. Però a més, les corporacions locals hauran de dur a terme el seu propi pla d’ajust, que els obligarà a retallar més de 5.000 milions només en 2015.

Per tots aquests avenços que llança aquest Projecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local el sector dels serveis socials porta mesos denunciant el desmantellament que suposarà aquesta aprovació . “La reforma suposa que set milions de ciutadans en situació de fragilitat i / o vulnerabilitat es vegin encara més desatesos, els municipis patiran les conseqüències de la crisi sense tenir cap eina per actuar, la despesa pública s’incrementarà, els mitjans rurals es veuran absolutament desatesos i no s’ha considerat o no s’ha comentat la complexitat del sistema quant a organització, equipament i personal “, declaren des de la Associació Estatal de Directors i Gerents en Serveis Socials.

Llegir més »

Entrevista a l’economista Bibiana Medialdea: “Totes les crisis de deute acaben en alguna forma d’impagament”

L’economista Bibiana Medialdea ha coordinat el llibre Què fem amb el deute , una obra col·lectiva que analitza l’actual crisi de deute espanyol. En aquesta entrevista repassem alguns assumptes sobre els quals aprofundeix el llibre: com es va originar el sobreendeutament (públic i privat), qui són els creditors, i sobretot, què fer davant d’un problema que escanya l’economia i ens deixa en mans dels creditors i la troica. Medialdea i la resta d’autors (Ignacio Álvarez, Iolanda Fresnillo, Joan Laborda i Oscar Ugarteche) assumeixen que el deute és impagable i conduirà a una quitació, per la qual cosa el debat no és pagar o no pagar, sinó qui suporta el cost de la seva reestructuració, i com aconseguir que aquesta es faci mitjançant una decisió democràtica. Parlem amb ella de la proposta d’una auditoria ciutadana, i de les experiències en altres països que també van patir crisi de deute.

Llegir més »

Europa inclou l’Estat espanyol en la “llista negra” de països sense llibertat i l’únic del món que no admet inspeccionar el seu règim

L´Estat espanyol és l’únic país del món que no admet la inspecció internacional de l’Organització per a la Seguretat i Cooperació Europea (OSCE) sobre el seu curiós règim de Monarquia de partits o partitocràcia, el que l’ha portat a incloure-la en la “llista negra” de països amb llibertats restringides, on figuren Sèrbia, Bòsnia-Hercegovina, Rússia, Bulgària, Albània, Azerbaidjan, Uzbekistan, Kazajstan i Kosovo . Mentre condemna Espanya, l’OSCE valora els avenços democràtics produïts a Turkmenistan, Afganistan, Moldàvia, Kazajstan, Bielorússia, Azerbaidjan, Ucraïna i Montenegro en política penitenciària, fronterera, judicial, industrial, llibertat de premsa, propietat intel · lectual, violència de gènere i mig ambient, segons la relació dels comunicats de condemna similars als que han tingut al règim espanyol com a protagonista.

Llegir més »

El futur que ofereix el FMI per a l’Estat espanyol: deute, atur i molta pobresa

Els autors repassen l’informe staff fins el 2018 que acaba de publicar el personal del Fons Monetari Internacional sobre la situació econòmica espanyola i les exigències d’aquest organisme.

Espanya 2018. No és el títol d’una apocalíptica pel·lícula de ciència ficció. És el negre futur que ens ofereix el Fons Monetari Internacional (FMI) en el seu recent informe anual dedicat a l’Estat espanyol. Després d’unes retallades brutals que ens han empobrit massivament, una reforma laboral i una altra de pensions sota la seva pressió, aquesta institució financera internacional radicada a Washington ens recomana més austeritat.

El resultat, segons les seves pròpies previsions, serà més deute, atur, i molta pobresa. En l’Informe del staff, que es va fer públic a principis d’agost de 2013, el FMI planteja desballestar l’Estat del benestar. Això és: Reformar el sistema de pensions, “revisar les despeses de serveis clau com l’educació i la sanitat”, pujar IVA i impostos especials, aprimar l’administració pública en els seus diferents nivells…

A més proposa, en un país amb un atur oficial del 26,3 % de la població activa i amb uns riscos de pobresa i exclusió social disparats, rebaixar els salaris de les/els treballadors un 10% en dos anys. La mesura permetria, segons el Fons, reduir l’atur entre sis i set punts percentuals fins a 2016, disminuir el dèficit i augmentar el PIB. Es nota que si el FMI compleix les seves previsions –una cosa que gairebé mai passa, ja que periòdicament revisa les seves previsions anteriors fins a equivocar-se de nou– ens duria a un 20% d’atur, una taxa que no és per a llençar coets.

Aquest que acabem d’esmentar seria l’escenari més optimista que el FMI ens pot oferir, amb la condició d’accelerar les seves receptes de misèria. El propi Fons reconeix el desastre que ens espera després de quatre anys aplicant servilment les seves receptes i amb un Govern del conservador i corrupte PP amatent a dur els ajustaments a les seves últimes conseqüències, caigui qui caigui. Les estimacions fins a 2018 del Fons Monetari Internacional per a Espanya mostren un panorama de “debilitat perllongada” en el qual l’atur segueix en el 27% el 2014 i supera el 25% el 2018; i en el qual el deute públic es dispara al 106% del PIB sense que el deute privat baixi del 236% del PIB en els pròxims cinc anys.

Al mateix temps, també admet que podria donar-se un escenari a la baixa en el qual s’entrés en una “espiral macro-financera negativa”, que ens duria a nivells elevats de deute públic i privat, en el qual el PIB no fos positiu fins al 2017 i en el qual l’atur seguís per sobre del 27% en un “futur previsible”. A més de grans contradiccions, el FMI en el seu Informe no juga net, al no comptabilitzar el dèficit fiscal en tota la seva amplitud, això és, incloent el caríssim rescat públic a la banca espanyola, que el propi informe xifra en 246.441 milions d’euros.

Olli Rehn avisa que properament avaluaran en detall la reforma laboral espanyola

La proposta de rebaixar els salaris un 10% va rebre el suport de la Comissió Europea (CE) en la veu del seu vicepresident econòmic, Olli Rehn, qui cobra 22.963,55 euros al mes, a més d’un complement per a despeses de 911,38 euros, sense incloure despeses de desplaçament, que són reemborsades.

Per una vegada, Govern, partits polítics i sindicats (alguns d’ells havien pactat la reforma laboral exigida pel FMI i signat el Memorandum d’Enteniment) van expressar la seva oposició a aquesta proposta, però Olli Rehn va tornar al socors del FMI i va escriure sense vergonya, el 6 d’agost, que “aquells que rebutgin de forma instantània (la proposta de baixar salaris) carregaran sobre els seus muscles l’enorme responsabilitat del cost social i humà”. Així, el senyor Olli Rehn, amb un toc de paternalisme, ens infon un sentiment de culpa. No obstant això, molta gent a Espanya pensa que la culpa de l’enorme “cost social i humà” la tenen en primer lloc la seva organització, la Comissió Europea, el FMI i el Govern submís de l’Estat espanyol.

El suggeriment del Fons d’aprofundir la reforma laboral engegada el 2012, busca que les empreses puguin tenir més flexibilitat per a oferir reduccions de jornada i salaris. Com diu Rehn en la seva carta ja esmentada, “el mes que ve avaluarem en detall la reforma laboral espanyola de 2012”. Tot per a alleugerir les indemnitzacions per acomiadament i facilitar els ERO, com exigiria el FMI al Govern de Yorgos Papandreu en un primer memoràndum de 2010 per a Grècia, país on les retallades de salaris no van aconseguir reduir l’atur sinó tot el contrari.

Els manaments del FMI, pilars centrals del capitalisme sense fronteres

No hem de sorprendre’ns de tal recomanació del FMI, ni tampoc que hi doni suport la Comissió Europea. De fet, cada any, en aplicació de l’article IV dels seus estatuts, una missió del Fons visita a les autoritats dels països membres i distribueix les seves recomanacions, la qual cosa els permet seguir més de prop les polítiques econòmiques aplicades pels respectius governs i influir sobre ells.

Les seves recomanacions, que constitueixen condicions als seus préstecs o assessorament, continuen sent les mateixes des de fa dècades: Reducció o congelació dels salaris, reducció de les pensions de jubilació, privatització de les empreses públiques, retallades en sanitat, educació i protecció social… En fi, tot el que permet afeblir el fràgil estat del benestar, destruir la sobirania del país per a sotmetre’s

Llegir més »

El Govern espanyol escolta la CEOE: redueix a cinc els contractes laborals

El Govern espanyol ha reduït de 41 a cinc els contractes laborals. Fa uns dies, el president de la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarial (CEOE),

Joan Rosell, advocava per aquesta reforma i demanava el suport polític que arriba aquest dijous de mà de la ministra d’Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez.

La titular ha comparegut aquest dijous al Congrés per fer balanç del primer any de la reforma laboral. I en la seva intervenció, ha posat sobre la taula el nou esquema contractual espanyol. Els nous models “Actualment hi ha 41 formularis i un complex sistema de bonificacions, un problema que resoldrem d’aquí a poc temps”, ha assegurat Báñez.

La ministra ha precisat que els nous contractes seran de tipus indefinit, temporal, de relleu, de pràctiques i de formació i aprenentatge. La ministra també ha anunciat una millora de la Llei d’Ocupació en matèria d’incentius de contractació en un únic text legal. Segons la seva opinió, la mesura “evitarà la dispersió normativa actual i facilitarà el coneixement exacte dels mateixos als subjectes de la relació laboral”. Contractació i seguretat

L’objectiu, ha recalcat, és “facilitar la contractació i donar seguretat jurídica al treballador” , així com mantenir els incentius existents presentant-los de forma més clara en un model mésúnic.

Llegir més »

Els contractes sense hores, l’explotació que ve a Europa

Al Regne Unit es quadrupliquen en set anys els contractes de zero hores fins arribar als 200.000 l’any passat, uns contractes en que el treballador ha d’estar disponible, sense un mínim d’hores.

La flexibilitat en la contractació laboral ha esdevingut la fórmula màgica quan es parla de creació d’ocupació. A Alemanya hi tenim les minifeines, els contractes a temps parcial que reparteixen feina a tort i a dret i que no desagraden gens a les patronals espanyoles. I ara, des del Regne Unit, ja se’ns parla dels contractes de zero hores, la màxima representació de la contractació de baix cost, que en menys de sis anys s’han triplicat i ja afecten gairebé 80.000 joves: des del 2005 s’ha passat de 50.000 contractes a 200.000.

Quin és el seu secret? Doncs que no estableixen un nombre mínim d’hores per al treballador, que ha d’estar disponible sempre que l’empresa el requereixi. Això sí, pot rebutjar la feina, si les hores li coincideixen amb les d’una altra empresa. Tot un detall.

Llegir més »

La Patronal CEOE proposa que desaparegui la pensió de viudetat i es transformi en no contributiva

La Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE), ha presentat al Govern una sèrie de propostes per a sortir de la crisi. La setmana passada es va conèixer que plantejava la possibilitat que l’empresari pugui acomiadar a qui vulgui sense avisar-lo, o canviar el seu contracte a temps complet per un altre a temps parcial d’un dia per a un altre i que, quan sigui acomiadat, l’empleat no tingui ‘tantes facilitats’ per a denunciar-lo.

Avui s’ha sabut que també advoca per un canvi en el sistema de les pensions de viudetat. La patronal dels empresaris vol que les cotitzacions dels empresaris i treballadors deixin de finançar-les i canviar el seu caràcter “contributiu a no contributiu” , és a dir, limitar-les a persones que no tenen recursos suficients que no hagin cotitzat el temps suficient.

Llegir més »

Dèficit de tarifa: 13 anys porten les elèctriques estafant al país

El parany de la Reforma Elèctrica

Des que es va publicar el RDL 9/2013 més conegut com la Reforma Elèctrica, van sortint a la llum cada vegada més aspectes que indicarien que s’ha produït un frau massiu en el sistema elèctric espanyol, un sistema regulat. L’objectiu d’aquest decret és aturar el que s’anomena Dèficit Tarifari, iniciat per Josep Piqué a l’any 2000 i donar estabilitat al sistema elèctric espanyol i evitar una escalada de preusen la tarifa elèctrica.

Llegir més »
radiografia_la_mentida_del_minijob_a_alemanya.jpg
Crisi

Alemanya: la mentida dels “minijobs”

El país que dirigeix ​​Angela Merkel ha estat sempre la musa per als seus veïns del sud, especialment pel que fa a xifres de l’atur es refereix-amb una taxa del 5,4% enfront del 26,8% d’Espanya-. L’últim suggeriment de l’FMI de rebaixar un 10% els salaris al nostre país per ‘impulsar l’ocupació’ sembla un intent de voler apropar-nos al miracle alemany però, ésor tot el que lluu?

Llegir més »

Per què la baixada de salaris és un desastre

Per què la baixada de salaris és un desastre

Aquest article indica que la baixada de salaris que està promovent el Fons Monetari Internacional, així com la Comissió Europea, aguditzarà encara més la recessió de l’economia espanyola.

Llegir més »

Comunicat de la CGT davant l’aprovació del Reial decret 11/2013 per part del govern espanyol

SIMFONIA FÚNEBRE PER A LA CLASSE TREBALLADORA

En ple estiu, amb total traïdoria, el Govern, la Patronal, la Unió Europea, el Fons Monetari Internacional, en definitiva, qui exerceixen el poder, estan orquestrant una simfonia d’ordres, decrets, propostes, estratègies… que, camuflats entre molt soroll mediàtic, sona de forma harmònica a mort i defunció dels drets laborals i socials de la classe treballadora i els col·lectius socials més empobrits.

Les últimes dades de la EPA i de l’INEM mostren els veritables efectes de la reforma laboral aprovada pel govern, destruir ocupació indefinida i crear ocupació precària, a temps parcial, i sense drets.

Els experts contractats pel poder proposen una reforma de les pensions arbitrària, discrecional, que pretén convertir el dret a una pensió pública digna en un negoci.

El cas Bárcenas representa la degradació del sistema democràtic representatiu i comença a ser digerit per l’opinió pública, per a això, està bastant amb una dosi de nacionalisme espanyolista enfront de Gibraltar.

Mentrestant, el FMI, la UE i la pròpia patronal, plantegen que cal reduir els salaris perquè tornem a l’esclavitud, a treballar pel menjar.

Per la seva banda el govern espanyol aprova un nou decret en l’últim consell de ministres que reforma la reforma laboral i afina l’ajustament de la soga que està asfixiant a les i els treballadors.

En aquest sentit, dissabte passat 3 d’agost el Butlletí Oficial de l’Estat va publicar el Reial decret Llei 11/2013, que modifica determinades normes en matèria de contractació a temps parcial, atur i, de forma molt important, procediments d’acomiadaments col·lectius, suspensions de contractes i modificacions de les condicions de treball.

D’aquesta manera, a partir de l’aplicació del Reial decret i, obligat pel Tribunal Constitucional, el govern equipara els temps de cotització exigits per a tenir accés a prestacions de la Seguretat Social en els treballadors a temps parcial, fomentant, d’aquesta manera, aquest tipus de contractació, que ja compta amb diverses bonificacions, enfront de la contractació a temps complet.

A part d’aquesta mesura, com diem obligada, s’estableix la suspensió del cobrament de les prestacions per atur de les i els treballadors que s’absentin del país per un període superior a 15 dies.

Pel que fa a les mesures vinculades als EROs, ERTEs i modificacions del contracte, la reforma redueix els requisits d’aportació de documents per a la validesa dels procediments i estableix un sistema de negociació més controlat, on s’estableixen comissions negociadores que poden acordar acomiadaments col·lectius sense que en les mateixes estiguin representats tots els treballadors i treballadores afectades.

Aquests canvis són una reacció del govern a les sentències judicials que han vingut declarant nuls o improcedents acomiadaments col·lectius per incompliments negociadors i suposen l’enèsima facilitació de l’acomiadament, fent, una vegada més, que la destrucció de llocs de treball sigui una mesura cada vegada més assequible per a la patronal, portant a que siguin les i els treballadors qui suportin tot el pes de la crisi-estafa.

Davant aquest panorama, CGT considera inajornable una mobilització sindical i social general, global, inclusiva, que defensi en el carrer d’una forma continuada, un canvi de rumb en la política econòmica i social, amb nous objectius, una nova partitura, uns nous intèrprets per a una nova simfonia.

Secretariat Permanent del Comitè Confederal de la CGT

Reial decret 11/2013 de 3 agost de reforma laboral encoberta d´Estatut dels Treballadors, ERO i LIOS from CGT Catalunya

Attached documents

Comunicat Sinfonia funebre para la clase trabajadora

Llegir més »

El Síndic alerta que 50.000 nens pateixen malnutricions alimentàries a Catalunya

La Sindicatura de Greuges es va sumar ahir als recents avisos sobre els problemes de malnutrició entre la infància a Catalunya en casos relacionats amb la probresa. El titular de la institució, Rafael Ribó , ha alertat que 50.000 menors catalans pateixen privacions alimentàries i va assenyalar, a més , que els serveis mèdics van detectar més de 750 nens amb símptomes de desnutrició. “No es pot dir que els nens a Catalunya passin gana, però sí que hem constatat desenes de milers de casos de malnutrició infantil”, ha postil · lat el Síndic.

Llegir més »

Una agricultura sense pagesos

La Unió Europea sembla que no pararà fins que acabi amb la petita pagesia. Així es desprèn de la reforma de la Política Agrícola Comunitària (PAC) aprovada el passat mes de juny a Brussel·les. Unes mesures que beneficien, un cop més, als grans terratinents i a la agroindústria, en detriment d’aquells que treballen i cuiden de la terra.

Una sola dada: malgrat que a l’Estat espanyol només 350 mil persones estan donades d’alta com a treballadors al camp, 910.000 reben ajudes. Qui són, doncs, aquests 560 perceptors de subvencions que no són pagesos però sí reben aquests diners? L’informe Una Política Agraria Común para el 1%, de Veterinaris Sense Fronteres, ho deixa clar. Es tracta d’empreses de l’agroindústria, grans viticultors, supermercats i terratinents. Els seus noms i cognoms: Pastas Gallo, Nutrexpa, Osborne, Nestlé, Campofrío, Mercadona, la Casa d’Alba, per anomenar tan sols els principals beneficiaris.

Llegir més »

Prohibit ser mare fora de la “norma”

La Secretaria de Gènere i el col.lectiu Dones Llibertàries de CGT Catalunya manifestem el nostre rebuig a la mesura de restricció del dret de les dones a ser mares que vol imposar la ministra del PP espanyol Ana Mato.

El PP vol imposar la seva particular “creuada” ultradretana contra les llibertats sexuals i reproductives de les dones.

Llegir més »

L’Estat espanyol dóna per perdudes la gran majoria de les ajudes a la banca: 36.000 milions d’euros

L’Estat dóna per perdudes la gran majoria de les ajudes a la banca

La història del rescat de les antigues caixes nacionalitzades és un cúmul de males notícies. I el pitjor és que les últimes sempre superen les anteriors per desgràcia per al contribuent, que és el principal pagà. Aquest divendres es van conèixer els comptes de 2012 del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) , que assumeix que es perdran la major part de les ajudes a la banca. La conclusió és que el fons de rescat dóna per perduts 36.000 milions dels 52.000 milions que van injectar l’any passat a Bankia, Novagalicia (NCG), Catalunya Banc, Banc de València, Caixa Espanya Ceiss i BMN. Són unes xifres similars a les retalladesen Sanitat i en Educació.

Llegir més »