CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Ámbit: Acció Social

Àrees d’intervenció social

Antirepressiva

L’Estat reprimeix i estigmatitza la dissidència, criminalitza e il•legalitza idees i persones, ens cal continuar, com ja hem fet en el cas de la Laura i molts d’altres, denunciant aquesta criminalització, estant al costat de tots els col•lectius que lluiten contra la Llei antiterrorista, contra les tortures i qualsevol agressió del capital, ens cal estar amb les qui les pateixen, el nostre sindicat cal que sigui casa seva.

Llegir més »

Funcionament de l’Acció Social dins la CGT

La CGT s’ha de dotar d’una secretaria àgil, una secretaria amb un nom que actuï com a coordinadora i un grup de treball al darrera. El conjunt de persones que formin la secretaria d’acció social s’han de constituir en el nexe que uneixi totes les federacions per una major coordinació i en l’impuls d’algunes campanyes d’abast nacional que siguin assumides per cada federació i ens donin una imatge méshomogènia, clara i contundent.

Llegir més »

Objecció fiscal: ni en nom nostre, ni amb els nostres diners

El sistema militar és una poderosa màquina productora i, a la vegada, consumidora d’armes i estratègies perquè unes persones en dominin d’altres, que està produint ja, ni que sigui pel desviament de recursos econòmics d’àrees que necessiten atenció urgent, estralls en la humanitat i en el seu entorn.

Llegir més »

Per la utilització real del programari lliure

En l’últim Congrés de la CGT estatal a València, s’han aprovat uns acords sobre la implantació de programari lliure als diversos ens de la Confederació. Aquests acords no suposen de cap manera un brindis al sol, ni cap farol: és perfectament possible implantar aquest programari en la CGT en un termini raonable i sense entrebancs irresolubles. El programari lliure progressivament ha perdut molt bona part de la seva presumpta dificultat intrínseca. Ara bé, hi han una sèrie de recomanacions per seguir, seguint una evolució on els usuaris vagin agafant progressivament confiança i formació en el seu ús.

Llegir més »

La importància de l’Acció Social

La CGT es defineix en els seus estatuts com a anarcosindicalista, per tant defensem el sindicat com una eina necessària per a la transformació social en les seves vessants que inclou de manera molt important el món de treball però que també compren l’acció social fora de la nostra feina. Si realment volem construir el sindicat que diem i que hem escrit en forma d’estatuts es condició indispensable donar-li a l’acció social la importància que esmereix.

Llegir més »

Confluència del Sindical i el Social

L’anarcosindicalisme, en el seu desenvolupament històric, sempre s’ha caracteritzat per la seva resistència, tant en l’orde de les idees com de l’acció revolucionària, a acceptar que la vida de les persones fóra un conjunt inconnex de compartiments estancs: per un costat el món del treball, per un altre el món de la cultura, per un altre el món de les relacions socials, personals, etc… El plantejament d’una suposada, però falsa, dicotomia entre el social i el sindical, ha degenerat sempre en conflictes de prioritats, com si un àmbit o un altre d’acció fóra més “revolucionari” enfront del contrari. La realitat és que no hi ha acció sindical sense conseqüències en la societat i en la vida de les persones, com no hi ha acció social que no tingui res a veure amb els espais laborals i de producció. L’acció sindical no és més que la nostra acció social en el món del treball, i l’acció social no és més que la nostra intervenció sindical en la societat i en les relacions socials.

Llegir més »

Casas Viejas

La represión, por parte de las fuerzas del orden al servicio de la República, de una rebelión campesina de corte libertario en la pequeña localidad gaditana de Casas Viejas, en 1933, “reconstruida” a partir de testimonios, análisis históricos y fragmentos de películas supuestamente recuperadas. Mientras varios historiadores ofrecen datos de los sucesos y de sus antecedentes: paro, hambre, latifundismo, frustración de las esperanzas creadas por la proclamación de la República, etcétera, unos vecinos actuales del pueblo comentan viejas fotos y los descendiente de los protagonistas hablan de sus antepasados.

Llegir més »