CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Ámbit: Legislació general

Jurídica

Resolució del Ministeri de Treball sobre el Programa de gestió de les Incapacitats Temporals a Catalunya

Resolució de 22 de setembre de 2010, de la Secretaria General Tècnica del Ministeri de Treball i Immigració, per la qual es publica el Conveni amb la Generalitat de Catalunya, pel qual s’acorda executar per a l’any 2010, un programa específic que desenvolupa determinades estratègies de gestió per a millorar la prestació d’incapacitat temporal i estudia el comportament dels processos de curta durada.

Subscrit el Conveni entre el Ministeri de Treball i Immigració (INSS) i l’Administració de la Generalitat de Catalunya pel qual s’acorda executar per a l’any 2010, un programa específic que desenvolupa determinades estratègies de gestió per a millorar la prestació d’incapacitat temporal i estudia el comportament dels processos de curta durada, i en compliment del disposat en el punt dos de l’article 8 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, procedeix la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat» del citat Conveni, que figura com Annex d’aquesta Resolució.

Llegir més »
Jurídica

Document de la Secretaria de Jurídica de CGT Catalunya sobre els punts claus i definitius de la reforma laboral + text definitiu de la reforma publicat al BOE

Des de la Secretaria de Jurídica us passem en document adjunt el text de la recent publicació al BOE de la Llei 35/2010, de 17 de setembre, de “Mesures urgents per la reforma del mercat de treball”.

Aquest és el text definitiu i que des de dilluns, 20 de setembre, està vigent.

A la vegada, hem elaborat un text que, encara que una mica llarg, conté 9 punts que són els que podem considerar (abans de poder fer un anàlisi molt més exhaustiu), els punts claus i definitius de la reforma. Aquest text també està en document adjunt.

Llegir més »
Jurídica

Text definitiu de la Reforma Laboral 2010

Us passem en document adjunt el text definitiu de la reforma laboral aprovada pel parlament espanyol: Proyecto de Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo (procedente del Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio), publicat al butlletí oficial del Congrés dels Diputats del 15 de setembre.

Attached documents

Reforma Laboral 2010

Llegir més »
jpg_zapatero.jpg
Jurídica

La reforma laboral proposada per Zapatero resumida

El Govern no només ha admès que és necessària una reforma laboral, sinó que s’han de “eliminar els costos d’entrada i de sortida per a crear ocupació”, segons va afirmar el director general del Diàleg social, Alfonso Morón, ahir després de la reunió celebrada amb els agents socials, en la qual, amb l’absència del ministre de Treball, el Govern els va fer lliurament de l’esborrany de la reforma laboral. Consulti aquí el document amb la proposta de reforma laboral

En altres paraules, és necessari abaratir l’acomiadament. Per a això, ha inclòs dues mesures estel·lars per a reduir la rescissions de contracte. Segons va afegir Morón, això “evitarà la incertesa”. El que significa que el Govern admet que un alt cost de l’acomiadament no fomenta la creació d’ocupació.

Contracte de 33 dies i causalitat de l’acomiadament

Un dels eixos de la reforma laboral per a fomentar l’ocupació amb caràcter indefinit és l’ampliació del contracte de foment a la contractació indefinida, que té un cost d’acomiadament de 33 dies per any treballat.

Al 1997 es va aprovar aquest contracte per als treballadors menors de 30 anys i majors de 45 i ara l’Executiu ho habilitarà per a totes les edats. No obstant això, aquest contracte mai ha tingut bona acollida entre els empresaris perquè el cost de l’acomiadament en cas que aquest sigui ordinari també s’eleva fins als 45 dies. Segons enuncia l’esborrany, es modificarà està dislèxia tècnica perquè quan l’empresa realitzi un acomiadament disciplinari també costi 33 dies per any. A més l’Executiu fomentarà aquest tipus de contracte amb bonificacions, recuperant les ajudes a la conversió de contractes temporals en indefinits de 33 dies amb bonificacions de quotes a la Seguretat Social.

El document també inclou la possibilitat de “objectivar amb major claredat les causes objectives de contractes”. Actualment a un empresari li resulta gairebé impossible acomiadar de forma ordinària per a evitar-se denúncies i salaris de tramitació que a la llarga encareixen l’acomiadament. Per això, el Govern definirà més exactament les causes per a acollir-se a aquests acomiadaments.

Un model austríac amb un fons comú

Per a reduir el cost de les indemnitzacions bé es podria realitzar un nou contracte, però això posaria en peus de guerra als sindicats.Factor pel qual la nova via d’escapament que ha ideat l’Executiu és a cop de talonari.

El Govern implantarà el model austríac d’indemnitzacions, que consisteix que l’empresa ingressa mensualment al treballador en un compte individualitzat la indemnització que li correspon pel seu contracte i que capitalitza quan és acomiadat o l’hi manté a altra empresa si canvia d’ocupació.

Llegir més »
jpg_moz-screenshot-2.jpg
Jurídica

Salari mínim 2010

La crisi torna a ser l’excusa perfecta per retallar els defenestrats i minvats drets dels treballadors. El camp on s’evidencia més aquesta precarització constant, fa referència a la sostenibilitat econòmica que, si ja es veu profundament atacada amb la posada en marxa d’estratègies com l’aplicació de convenis que no corresponen amb la categoria i/o camp professional, ara es veu afavorida per la connivència del govern socialista de manera oberta. Una altra reculada dels drets dels treballadors que els sindicats majoritaris s’empassen sense acritud. La patronal ja es frega les mans malgrat la gran baixada de l’IPC aquest any.

Llegir més »
Jurídica

Salari mínim 2009

Salari mínim interprofessional, 2009

Salari mínim interprofessional per a l’any 2009, corresponent a qualsevol activitat (agrícola, industrial o de serveis), sense distinció de sexe ni edat dels treballadors:

20’80 euros/dia
624 euros/mes
Mínim 8.736 euros/any.

Llegir més »
Jurídica

Calendari laboral 2009

DEPARTAMENT DE TREBALL
DOGC núm. 5149 – 10/06/2008.
ORDRE TRE/278/2008, de 2 de juny, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2009. (Pàg. 44385)

Atès el que disposen l’article 170.1.l) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; l’article 37 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de l’Estatut dels treballadors, i el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, modificat pel Decret 17/1982, de 28 de gener, pel Decret 152/1997, de 25 de juny, i pel Decret 146/1998, de 23 de juny;

Llegir més »

Salari mínim 2008

Salari mínim interprofessional, 2008

Salari mínim interprofessional per a l’any 2008, corresponent a qualsevol activitat (agrícola, industrial o de serveis), sense distinció de sexe ni edat dels treballadors:

20 euros/dia
600 euros/mes
Mínim 8.400 euros/any.

Llegir més »

Festes locals 2008

ORDRE

TRE/449/2007, de 22 de novembre, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l’any 2008.

Vist que els ajuntaments de la Comunitat Autònoma de Catalunya han formulat les propostes sobre les dues festes locals, corresponents al seu municipi i agregats;

Llegir més »

Calendari laboral 2008

DOGC núm. 4907 – 19/06/2007
ORDRE
TRE/197/2007, de 28 de maig, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 20

Atès el que disposen l’article 170.1.i) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; l’article 37 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de l’Estatut dels treballadors, i el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, modificat pel Decret 17/1982, de 28 de gener, pel Decret 152/1997, de 25 de juny, i pel Decret 146/1998, de 23 de juny;

Llegir més »

Salari mínim 2007

Salari mínim interprofessional, 2007

Salari mínim interprofessional per a l’any 2007, corresponent a qualsevol activitat (agrícola, industrial o de serveis), sense distinció de sexe ni edat dels treballadors:

19,02 euros/dia
570,60 euros/mes
Mínim 7.988,40 euros/any.

Llegir més »