CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Etiqueta: Legislació

Legislació

Comunicat CGT Sector Ferroviari: La seguretat al ferrocarril, una prioritat

LA SEGURETAT AL FERROCARRIL: UNA PRIORITAT

Portem molts anys lluitant per la defensa d’un “FERROCARRIL PÚBLIC I
SOCIAL “, el que comporta l’exigència del compromís per part de l’estat d’inversions públiques que garanteixin aquesta possibilitat i redundin, precisament, en aquest model de ferrocarril. Aquestes necessitats arriben també a l’àrea de la Seguretat ja que no seria possible arribar a les quantificacions necessàries en aquest camp sense una dotació pressupostària d’acord amb les necessitats per a la seva garantia.

Llegir més »
15M

Manuel Castells: ” Revolució? “

Sense dimissió, revolució!”, corejaven els manifestants contra la corrupció política als carrers del país. Paraula forta, evocadora de destrucció i violència. I tanmateix, tècnicament parlant, una revolució política és el procés de canvi estructural de les formes de govern per camins no previstos institucionalment. Freqüentment amb accions pacífiques, fins i tot amb episodis de violència aïllada. Les revolucions sorgeixen de la combinació entre una situació insuportable i el bloqueig institucional a l’expressió majoritària de la voluntat popular de canvi polític. Aquesta sembla ser la situació a Espanya en aquest moment. D’aquí ve el “que se’n vagin tots” o “el poble unit funciona sense partit”. En un recent article, el prestigiós periodista Manuel Campo Vidal assenyalava la coincidència d’una greu crisi econòmica i social; la convicció generalitzada que la corrupció política és sistèmica i afecta tots els partits; una crisi de legitimitat de la monarquia embolicada en escàndols d’índole diversa; i un avanç notable del sobiranisme català i, en menor mesura, basc.

Segons una enquesta de Metroscopia realitzada abans de la insubstancial compareixença de Rajoy, l’expectativa de vot del Partit Popular ha caigut al 23,9%, 22 punts menys que en les legislatives. I el PSOE, en lloc de ser alternativa, se situa per sota, amb un 23,5%. Però aquest percentatge és sobre vots vàlids amb una participació, segons l’enquesta, del 53%. No només el primer partit és l’abstenció, sinó que ens governa una arrogant entelèquia que té el suport de tot just un 13% dels ciutadans.

I així les coses, s’enroca el president, es blinda el PP i s’invoca la Constitució que de tant esmentar-la per justificar greuges acabarà a les escombraries de la història. El 76% no es creu les explicacions del PP. I davant tot això, l’únic que demana Rubalcaba, després de titubejar, és que dimiteixi Rajoy i en posin un altre de la mateixa trama, ja que el que semblen revelar els papers de Bárcenas és una trama estesa al conjunt del lideratge del Partit Popular i organitzada en el seu origen per Aznar. Si Rajoy està empastifat, ho estan tots. I si Rubalcaba no demana eleccions és perquè sap que la rebolcada li hi arribaria i es podria trobar en una situació d’enfonsament dels grans partits. Si el rebuig contra el Partit Popular i els partits és generalitzat, de mitjana un 80% segons els temes, i els partits es neguen a convocar eleccions, al mig d’una crisi total, no és esbojarrat parlar de la necessitat d’una revolució política pacífica. Però quina?

Llegir més »
Documentació i estudis

Butlletí Informatiu nº 139: Conseqüències de la reforma laboral

CONSEQÜÈNCIES DE LA REFORMA LABORAL

“LIQUIDACIÓ FINAL”: LES NOVES (DES)REGULACIONS DEL TREBALL i LES CONSEQÜÈNCIES sobre Salaris, Contractació, Acomiadaments (tant individuals com col·lectius), Negociació Col·lectiva i Ocupació.

Índex:
1.SALARIS.
2.CONTRACTACIÓ.
3.NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA.
4.ACOMIADAMENTS.
5. OCUPACIÓ.

Editat pel Secretariat Permanent del Comitè Confederal de la CGT

Attached documents

Butlletí nº 139

Llegir més »
Ensenyament

Normativa -baixes, permisos, licències, reduccions de jornada, excedències, jubilacions…- actualitzada a desembre 2012

Normativa actualitzada a desembre de 2012

Des de CGT Ensenyament us facilitem informació de com ha quedat la normativa –cas per cas, amb enllaços a la base legal i als impresos que cal omplir en cada cas- després de tots els decrets de retallades tant a nivell estatal com català a data 31 de desembre 2012. L’enllaç directe és http://cgtense.pangea.org/spip.php?rubrique5&var_mode=calcul

Us invitem a que en feu ús ja que permet veure què cal fer en cada situació –permisos, llicències, baixes….-, buscant només aquella que ens interessa i no pas havent de buscar una agulla en un paller. Per a que us feu una idea del que trobareu al web i també per si voleu buscar alguna cosa utilitzant l’enllaç directe, adjuntem també un pdf amb els enllaçosa cada concepte.

Llegir més »
Economia

A l’Estat espanyol: 645,30 euros mensuals de Salari Mínim al 2013, tan sols un 45% del salari mínim existent a França

Aquesta era la notícia publicada el passat 29 de juny de 2012:

França eleva el salari mínim dels seus treballadors a 1.425 euros

El Govern socialista del francès François Hollande ha decidit elevar el salari mínim dels treballadors francesos un 2%, fins als 1.425 euros, a partir del pròxim 1 de juliol de 2012, segons ha informat el Ministeri d’Ocupació gal.

Llegir més »
destaquem_esquerra

Calendari laboral 2013

ORDRE EMO/185/2012, de 22 de juny, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2013.

Atès el que disposen l’article 170.1.l) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; l’article 37 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de l’Estatut dels treballadors, i el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, modificat pel Decret 17/1982, de 28 de gener, pel Decret 152/1997, de 25 de juny, i pel Decret 146/1998, de 23 de juny;

Llegir més »
destaquem_esquerra

BOE: Salari Mínim Interprofessional 2013

Reial Decret 1717/2012, de 28 de desembre, pel qual es fixa el salari
mínim interprofessional per a l’any 2013.

El salari mínim per a qualssevol activitats en l’agricultura, en la indústria i en els serveis, sense distinció de sexe ni edat dels treballadors, queda fixat en 21,51 euros/dia o 645,30 euros/mes, segons que el salari estigui fixat per dies o per mesos. En el salari mínim es computa únicament la retribució en diners, sense que el salari en espècie pugui, en cap cas, donar lloc a la minoració de la quantia íntegra en diners d’aquell. Aquest salari s’entén referit a la jornada legal de treball en cada activitat, sense incloure en el cas del salari diari la part proporcional dels diumenges i festius.

Llegir més »
Crisi

Nou atracament a les pensions

La Confederació General del Treball (CGT) denuncia que el Govern espanyol ha decretat, contra la pròpia llei-pacte sobre les pensions públiques, contra el sentit comú i contra la justícia més elemental, que les pensions perdin poder adquisitiu i que els gairebé 9 milions de persones pensionistes siguin, un cop més, maltractades econòmicament i social. Tot això el mateix dia que el govern de Rajoy decideix lliurar 18.000 milions d’euros públicsa Bankia.

Llegir més »
Legislació

La Llibertat absoluta del Capital per a prescindir de les persones assalariades

La crisi de les ocupacions actuals, no és conseqüència de regulacions normatives rígides, inflexibles amb la llibertat d’actuació unilateral del capital, així es ven en l’argumentació ideològica justificativa de la Llei 3/2012 de Reforma del Mercat de Treball […“l’estabilitat (en l’ocupació, es refereixen), pot tenir també un costat negatiu quan, al ser el risc d’acomiadament molt reduït, es desincentiva l’esforç i es genera una excessiva resistència a l’adaptació a les noves necessitats. Aquest tipus d’estabilitat té bastant que veure amb el cost i marge de decisió empresarial en l’acomiadament, que a Espanya és relativament més car i limitat que en països del nostre entorn”…].

La crisi de les ocupacions, solament obeeix a que el capital i els sistemes polítics globals (FMI, UE i BCE) i els estats nacionals, amb independència del color del govern de torn, que els representen, els sustenten i imposen amb comandament autoritari, han estat capaços de transmutar les consciències i, en conseqüència les voluntats, de milions i milions de persones assalariades la immensa majoria, per a convèncer-nos que no existeix sortida a aquesta “crisi”, sinó és amb una recuperació i increment de la taxa de guany del capital.

La flexibilitat imposada durant la permanència en la relació laboral, no seria possible, de no existir la “quasi absoluta llibertat” de prescindir de milions i milions d’assalariats/des, a costos avui molt rebaixats, encara que l’element polític determinant, és el primer factor: la voluntat del treballador/a ha estat primer canviada (no hi ha ocupació si l’empresa no va bé), per a que amb posterioritat -és el que consagra la llei 3/2012 de RL-, “imposar-li” que prescindir d’ell, o rebaixar el preu del seu treball, és l’única sortida d’aquesta situació desagradable i dolorosa que ningú vol.

És en aquest esquema ideològic on s’encaixa la llibertat absoluta per a l’Acomiadament per part Empresarial. L’art.51.1 ET diu ara: “S’entén que concorren causes econòmiques quan dels resultats de l’empresa es desprengui una situació econòmica negativa, en casos tals com l’existència de pèrdues actuals o previstes, o la disminució persistent del seu nivell d’ingressos o vendes. En tot cas, s’entendrà que la disminució és persistent si es produeix durant tres trimestres consecutius”.

Fins a ara, es necessitava la demostració o motivació de la causa: que fos real, permanent en el temps, és a dir, no conjuntural i, que fora necessària per a la viabilitat o continuïtat de l’activitat.

La nova situació, li dóna la volta i, es constitueix la subjectivitat empresarial com font normativa: La subjectivitat empresarial objectiva és el supòsit sobre el qual opera la causa econòmica. S’elimina qualsevol referència a la rellevància que té aquesta situació, és a dir el fet d’un acomiadament col·lectiu, en relació amb el manteniment de l’ocupació (dret i bé essencial) i, d’aquesta manera s’exclou el control judicial, és a dir la tutela necessària davant aquesta acció, doncs al jutge no li és donat revisar la idoneïtat de tal mesura (el fet d’acomiadar), doncs la simple i pura subjectivitat empresarial, objectiva la causa.

Conseqüències pràctiques:

* S’amplia el supòsit en que les empreses poden utilitzar l’acomiadament com mera mesura preventiva (ja legislat en la Llei 35/2010), eludint la utilització d’altres mecanismes de gestió de l’empresa.

* S’eludeix la connexió que hi ha entre “aquestes pèrdues o reducció d’ingressos” i, el nombre i la individualització dels llocs de treball que són objecte d’amortització, el que significa inseguretat jurídica al no fixar-se en mòduls entre el volum de les pèrdues i els contractes afectats per l’extinció.

* S’elimina qualsevol referència a la connexió entre la causa i la necessitat de dur a terme les extincions, deixant-lo solament a l’arbitri de l’empresari, invalidant inclusivament, una màxima o principi dels contractes, que el nostre Codi Civil estableix: “Article 1.256 del Codi Civil: “La validesa i el compliment dels contractes no poden deixar-se a l’arbitri d’un dels contractants”.

Què exigeix la Llei, davant l’extinció del Contracte de Treball de manera unilateral?:

* Una causa-motiu de la voluntat empresarial.

* Una forma determinada de conducta a l’acomiadament.

* Un control judicial per a la seva revisió.

La RL 3/2012, es duu per davant normes o convenis internacionals que, són aplicables en l’Estat Espanyol:

Art. 4: “No es posarà final a la relació de treball d’un treballador tret que existeixi per a això una causa justificada relacionada amb la seva capacitat o la seva conducta o basada en les necessitats de funcionament de l’empresa, establiment o servei”.

Art. 8: “El treballador que consideri injustificada la finalització de la seva relació de treball tindrà dret a recórrer contra la mateixa davant un organisme neutral, com un tribunal, un tribunal de treball, una junta d’arbitratge o un àrbitre”.

Art. 9.1: “Els organismes esmentats en l’article 8… estaran facultats per a examinar les causes invocades per a justificar la finalització de la relació de treball i totes les altres circumstàncies relacionades amb el cas, i per a pronunciar-se sobre si la finalització estava justificada.

Art. 9.2: 2. A fi que el treballador no estigui obligat a assumir pel seu sol compte la càrrega de la prova que la seva terminació va ser injustificada, els mètodes d’aplicació esmentats en l’article 1 del present Conveni haurien de preveure una o altra de les següents possibilitats, o ambdues:

a) incumbirà a l’empleador la càrrega de la prova de l’existència d’una causa justificada per a la finalització, tal com ha estat definida en l’article 4 del present Conveni;

b) els organismes esmentats en l’article 8 del present Conveni estaran facultats per a decidir sobre les causes invocades per a justificar la finalització tenint en compte de les proves aportades per les parts i de conformitat amb els procediments establerts per la legislació i la pràctica nacionals”.

Art. 9.3: “En els casos en que s’invoquin per a la finalització de la relació de treball raons basades en necessitats de funcionament de l’empresa, establiment o servei, els organismes esmentats en l’article 8 del present Conveni estaran facultats per a verificar si la terminació es va deure realment a tals raons, però la mesura per a que aquests organismes estaran facultats també per a decidir si aquestes raons són suficients per a justificar la terminació haurà de determinar-se pels mètodes d’aplicació esmentats en l’article 1 d’aquest Conveni”.

Llegir més »
agenda

Conferència de delegats/des el 23 de novembre a Barcelona: “Flexibilitat interna a les empreses després de la Llei 3/12 de 6 de juliol”

CONFERÈNCIA DE DELEGATS/DES

“Flexibilitat interna a les empreses després de la Llei 3/12 de 6 de juliol”

a càrrec de Carlos Hugo Preciado Domènech,
Magistrat de l’Ordre Social del TSJC

Divendres 23 de novembre
De 9:30 a 13:30 h
Centre Cívic Fort Pienc 4-5
Barcelona

Metro: L1 Arc de Triomf
Bus: 6, 10, 42, 54, 141

Secretaria de Formació CGT Catalunya

Attached documents

Cartell conferència delegades

Llegir més »
anemcapalavaga

Reformes laborals i Acords socials. Decàleg dels anys 70 fins a l’actualitat

REFORMES LABORALS I ACORDS SOCIALS. DECÀLEG DELS ANYS 70 FINS A L´ACTUALITAT

DÈCADA DELS ANYS SETANTA

• Octubre de 1977. – Tots els partits polítics amb representació parlamentària signen el Pacte de la Moncloa. L’acord va comptar amb el suport de CCOO i el rebuig d’UGT i de CEOE.

• Desembre de 1979. – Es signa l’Acord Bàsic Interconfederal amb l’oposició de CCOO. El text estableix les bases de l’Estatut dels Treballadors i introdueix la negociació dels salaris amb el referent d’IPC previst pel Govern.

Llegir més »
Administració Pública

Telemadrid haurà de retornar el 5% de reducció salarial des de l’any 2010.

Una sentència del TSJM deixa sense efecte la reducció del 5% en la nòmina dels treballadors de l’Ens Públic Ràdio Televisió Madrid. En la sentència, que pot ser recorreguda en cassació, la secció primera de la Sala social del Tribunal Superior de Justícia de Madrid estima parcialment els recursos interposats pels sindicats CGT, UGT i CCOO a l’entendre que aquesta reducció de sou va obviar la legislació estatal que va motivar la reducció. Aquesta norma estatal és el Reial decret-llei 8/2010, a través del que el Govern central que establia mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, i que establia que la reducció salarial no seria d’aplicació “al personal laboral no directiu de les societats mercantils”. D’aquesta manera, la sentència explica que la norma estatal preval al no haver-se produït una negociació prèvia amb els representants del personal laboral per a estendre als mateixos la reducció. També recalca que aquesta si és aplicable al personal directiu i al personal estatutari de l’ens.

Llegir més »

Salari mínim 2012

Salari mínim interprofessional, 2012

* Salari mínim interprofessional per a l’any 2012, corresponent a qualsevol activitat (agrícola, industrial o de serveis), sense distinció de sexe ni edat dels treballadors:

21,38 euros/dia
641,40 euros/mes
Mínim 8.979,60 euros/any.

Llegir més »

Calendari laboral 2012

DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ

ORDRE EMO/80/2011, de 27 d’abril, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2012. (Pàg. 26880)

ORDRE

EMO/80/2011, de 27 d’abril, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laboralsper a l’any 2012.

Llegir més »