CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Etiqueta: Atur

Joventut i treball formatiu, què està passant?

Segons l’Informe Conjunt sobre l’Ocupació de la Unió Europea de 2013 la gegantesca crisi socioeconòmica que estem vivint s’ha encebat amb enorme cruesa en la joventut europea. Al setembre de 2013, l’Informe donava de taxes d’atur juvenil (és a dir, dels menors de 30 anys) que anaven del 7,7 % a Alemanya o el 8,7 % a Àustria, fins al 56,5 % a Espanya i el 57,3 % a Grècia. Al temps, s’afirmava que entre 2008 i 2011 la taxa de joves europeus de 15 a 24 anys que ni treballaven ni estudiaven havia augmentat en dos punts percentuals, fins al 12,9 %, xifra que en països com Xipre, Croàcia, Romania, Irlanda, Espanya, Itàlia i Bulgària, es trobava entre el 16 i el 23 %.

Enfront d’aquestes realitats les institucions dels països membres han respost amb contínues i, en molts casos, profundes reformes laborals, caminant en el deixant d’una creixent flexibilitat quant als acomiadaments i les condicions bàsiques de treball. Així mateix, s’han facilitat les formes de contractació temporal i a temps parcial en la major part dels països de la Unió, s’han introduït novetats entorn de la negociació col·lectiva que afavoreixen les aspiracions patronals, i s’han implementat rebaixes i congelacions de salaris que han implicat una evident pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors.

Hem de tenir en compte que l’anomenat model europeu (o “model social”) de relacions laborals ja s’havia trencat abans de la crisi. La conformació del Dret del Treball com un dels pilars fonamentals, al costat de la democràcia parlamentària i l’Estat del Benestar, de les societats centrals del Continent ve sent desdibuixada en els últims decennis per processos paral·lels de flexibilització de les normes, desregulació, descentralització productiva, substitució de la negociació col·lectiva per la individualitzaci de les relacions de treball i conformació de nous marcs normatius funcionals a les necessitats empresarials.

El cor d’aquests processos ha estat estructurat en la forma de segmentació de la força de treball i dualització dels mercats laborals, mitjançant l’explosió incontrolada de formes de contractació “atípica” i precària (a temps parcial, temporal, en missió, específica per a col·lectius concrets…); els processos de descentralització accelerada sobre contractes i subcontractes, falsos autònoms, empreses de contractació temporal, etc.; la descomposició del model de gestió de les relacions laborals basat en la negociació col·lectiva i el contrapoder sindical; i la irrupció, cada vegada amb més importància relativa, de borses d’activitat més o menys desregulada frontereres entre el Dret del Treball i altres ordenaments connexos, com el treball para-subordinat o la formació ocupació, de la qual anem a parlar en aquest text.

Les anomenades “zones grises” són els espais fronterers entre les formes de treballar regulades pel Dret del Treball (i que, per tant, poden reclamar els drets i condicions que el mateix comporta) i les regulades per altres ordenaments distints. Un exemple paradigmàtic de zona grisa ha estat la constituïda per l’anomenat treball “para-subordinat”, un treball formalment autònom, i per tant aliè al Dret del Treball, però que es troba sotmès, en la substància fàctica de la realitat, als mecanismes de comandament d’una cadena de valorització empresarial concreta. Així, l’autònom contractat, per exemple, com transportista per una gran multinacional de la distribució, pot veure’s

Llegir més »

La precarietat a l’agenda (i no només de l’estiu)

La precarietat a l’agenda (i no només de l’estiu)

Jo mai a la vida he sigut gaire susceptible de patir un ERO. I no perquè no sigui un treballador. De fet porto treballant des de l’any 1991, excepte durant 11 mesos i mig en què vaig estar aturat. Ni tampoc perquè hi hagi una legislació que dificulti els acomiadaments col·lectius. Tots sabem que els darrers governs han anat introduint mesures legals que faciliten els acomiadaments a les empreses: escurçant-ne la tramitació, incrementant les causes que permeten fer-ne, abaratint-los, etc.

Cap d’aquests motius ho explica. Al contrari, si mai he sigut seriosament una potencial víctima d’un ERO és perquè al llarg de la meva vida he treballat amb contractes de durada limitada, o amb beques, o sense cap mena de contracte o, com ara, en situació interina. I el meu cas no és únic, en absolut. Sóc un més dels milions de persones que al nostre país tenim una feina tant precària que no cal ni que ens facin un ERO per a poder-nosfer fora de la feina.

Llegir més »

L’atur i la pastanaga

Qui hem passat mesos o anys a l’atur sabem perfectament de què parlem. Les expectatives frustrades d’una feina. L’angoixa de no arribar a finals de mes o de veure uns estalvis minvar sense cap esperança de cobrar per res. L’anar patint com el cotxe, la casa o la roba es degraden sense poder-los renovar. El sentiment de no tenir res a fer o de començar un dia pensant com l’ocuparàs, bàsicament per distreure el cap i mirar que no pensi tant. L’atur, com a mort social, és una autèntica arma de destrucció massiva contra els treballadors.

Llegir més »

Comunicat de la CGT davant l’EPA del segon trimestre de 2014

COMUNICAT SP COMITÈ CONFEDERAL CGT DAVANT RESULTATS ÚLTIMA EPA 2n Trimestre de 2014

“Qui més sofreixen: aturats i aturades de llarga durada, llars sense cap ingrés, llars amb tots els seus membres en atur, joves amb taxes d’atur insuportables i condemnats bé a l’emigració, bé al contracte indigne…, segueixen sense present i sense futur…”

5.622.900 persones, segons les seves xifres, es troben a l’atur a juny de 2014, ni més ni menys que 25 de cada 100 treballadors/es actius/ves, és a dir el 24,47% de la població activa, la qual se situa en 22.975.900.

Des de novembre 2011 que el PP “va prendre el govern”, hi ha 622.000 persones aturades més a juny 2014. La seva Reforma Laboral del febrer 2012 ha destruït milió i mig de llocs de treball i en l’últim any (de juny 2013 a juny 2014), si bé sembla cert que l’atur ha baixat en 355.000 persones, no significa que això sigui com a conseqüència que totes elles hagin trobat ocupació, no, solament han trobat ocupació 192.000 persones i, la resta fins a aquestes 355.000, és a dir 163.000 persones o bé s’han esborrat de la població activa o bé han emigrat.

L’ocupació creada, no deixa cap esperança a les persones que han ocupat llocs de cambrers, reponedors, paletes, és a dir són ocupacions en el sector serveis (378.700), construcció (36.900), indústria (56.700) i no ocupacions en l’Agricultura, aquí s’han perdut 69.800 llocs de treball.

De les ocupacions creades, els contractes temporals sumen 207.800 i els indefinits 180.200, ara bé, en la seva immensa majoria són ocupacions precàries 100%, és a dir amb jornades a temps parcial, amb salaris de supervivència i gairebé gratuïts (tarifa plana de Seguretat Social del tot a 100€ i subvencionats a l’empresari, per a després acomiadar-los i contractar a altres).

La desigualtat i la injustícia social, no solament es consolida sinó que s’incrementa a causa de les noves ocupacions sense drets i amb salaris escombraries d’una banda i, per una altra, 1.834.000 llars tenen a tots els seus membres actius/ves en atur; el nombre de llars (famílies) sense cap tipus d’ingrés, és a dir desnonades laboral i socialment, són 740.000 (s’ha produït un augment de 15.000 famílies en l’últim any) i els Serveis Públics segueixen un grau de deterioració proporcional al robatori i a l’espoli del públic que aquest govern (i l’anterior) vénen realitzant des del 2008: s’han perdut mig milió d’ocupacions en el sector públic des del començament d’aquesta estafa.

Montoro, el PP, els Mercats i la Troica ja han posat damunt de la taula el seu Programa d’Estabilitat 2014-2017, on els treballadors i treballadores del sector públic tornen a quedar-se sense increments salarials, sense convenis, sense reposició d’ocupacions i sense altres drets socials. Es retalla i es retalla encara més en tot el públic. És insuportable, a més d’un “genocidi econòmic i social” que polítics i poderosos estan realitzant des de la més absoluta de les impunitats.

La EPA s’utilitza com un parany per a la desinformació sobre la tràgica realitat social, suposant un insult a la intel·ligència de la majoria. Els nivells d’atur són totalment inacceptables, les retallades socials segueixen creixent i el drama humà que es viu en l’estat espanyol cada vegada és més generalitzat.

Madrid a 25 de Juliol de 2014

Secretariat Permanent del Comitè Confederal
CONFEDERACIÓ GENERAL DEL TREBALL (CGT)

Attached documents

Comunicat CGT EPA 2n trimestre 2014

Llegir més »

Marxes de la Dignitat: El 21 de juny, encerclem la Generalitat de Catalunya

El 21 de juny a Barcelona, encerclem la Generalitat de Catalunya.

Dos punts de trobada per a les columnes de manifestants, a les 17.30h, a Plaça Urquinaona i a Plaça Catalunya/Pelai, fins a trobar-se a la Plaça Sant Jaume, on es faran diversos parlaments per part d’empreses o sectors socials en lluita. També amb reivindicació antirepressiva pels fets de Can Vies(Sergi llibertat).

Llegir més »

Aquesta U€, és “una fàbrica” de generar pobresa, precarietat i exclusió. L’estat espanyol hi juga un paper destacat

La polítiques d’ajustament, robatori i espoliació que des del 2008 tota la classe política vénen imposant amb ferotgia i crueltat a les poblacions de l’U€ dels mercaders, és a dir, de les grans corporacions i multinacionals, ha suposat no només tirar a “la galleda del desaprofitament” la seva “estratègia europea 2020”, que preveia reduir en 20 milions les persones amb el risc de pobresa i/o exclusió social per al 2010, sinó que han sumat 9 milions de persones més, trobant-nos que en el 2012, el 24,8% de les persones que “vivim” en l’U€ dels 28, es trobaven en risc de pobresa i/o exclusió, és a dir ni més ni menys que 124,2 milions de persones.

A l’Estat Espanyol, fora del “país de les meravelles” de Rajoy i dels grans empresaris de les empreses de l’Ibex 35 o el Club de la Competitivitat que venen marca “Espanya”, la població en risc de pobresa i/o exclusió en el 2013 se situa en una taxa del 27,3%, és a dir, més de 12 milions de persones.

La crueltat de la xifra, es fa encara més dramàtica perquè no totes les persones són tirades a “la galleda dels desaprofitaments” per igual: els menors de 16 anys, és a dir, nens i nenes, sofreixen més pobresa i més exclusió (el 31,9%), que les persones entre 16 i 64 anys (el 29,5%), i qui menys pobresa i exclusió suporten són els majors de 65 anys (el 14,5%).

Com és possible que els majors de 65 anys siguin els “menys pobres”, quan més del 51% dels gairebé 9 milions de pensionistes tenen pensions per sota del Salari Mínim Interprofessional (8.826€ anuals)?

Perquè les polítiques d’ajustament, robatori i espoliació, permeten baixar els salaris, és més, ho exigeixen; permeten reduir les prestacions d’atur; encareixen la sanitat pública i encareixen l’educació, obligant a les persones a incrementar les seves despeses a cobrir necessitats bàsiques per a la vida, agafant-ho de recursos escassos (rendes de treball molt disminuïdes i prestacions socials minses i curtes en el temps), sent els pensionistes qui han sofert menors retallades, i sent aquests qui s’estan convertint en l’única “xarxa solidària” davant la desaparició i desmantellament de l’estat “assistencial”.

A pocs dies del “circ de les eleccions a aquesta U€”, els poderosos, els polítics i, sobretot les grans patronals europees, no han variat res les seves polítiques de robatori “ per expropiació de drets i llibertats” i així, per als estats del sud, Espanya entre ells i de manera molt destacada, se li diu el que ha de seguir fent: baixar més els salaris, pujar l’IVA super-reduït, baixar als patrons les seves cotitzacions socials i les seves obligacions amb la hisenda Pública, al disminuir els seus impostos dels negocis (Impost de Societats).

La realitat és “fastigosament real”: cada vegada més empobrits/des i cada vegada més milions de persones condemnades a l’exclusió i a la misèria. L’alegria “en els carrers de Rajoys i Sorayas” i que “ara les poblacions tornen a sentir que els seus sacrificis tenen recompensa”, no només és mostrar el més absolut menyspreu per les persones (milions i milions) que ho passen molt mal, material i anímicament, sinó que es converteix en la burla més menyspreable i la violació més “criminal” contra l’ètica, la intel·ligència i la vida de tots nosaltres i nosaltres.

Les seves regles jurídic formals, les de l’estat espanyol i les d’aquesta U€ dels mercaders i els poderosos, no poden ser modificades des del “fet del vot”, com ha succeït fa pocs dies i com ha vingut succeint històricament. Les seves regles formals només avalen un ordre social basat en la barbàrie, doncs construeixen un món d’exclusió de la majoria social i avancen a passos engegantits cap a la destrucció de les bases de la convivència social i mediambiental.

La majoria social d’aquesta U€ ha de trencar amb aquestes regles formals i, la lluita, la mobilització social, el mateix que va assolir drets socials en aquesta Europa antiga, ara hem de donar un pas endavant i fer del conflicte social i generalitzat, l’única política. Ens va en això la vida a nosaltres i nosaltres i al planeta.

Madrid, 29 de maig de 2014

Secretariat Permanent del Comitè Confederal
CONFEDERACIÓ GENERAL DEL TREBALL (CGT)

Attached documents

Comunicat UE

Llegir més »

L’1 de juny tindrà lloc la II Marxa pels Drets Socials al Garraf

L’Assemblea pels Drets Socials del Garraf ha convocat la II Marxa pels Drets Socials del Garraf, que el pròxim diumenge 1 de juny vol tornar a recórrer gran part de la comarca per demanar una societat més justa.

La marxa s’iniciarà a Sitges, a les 10h al Cap de la Vila, passarà per Ribes, on hi ha una convocatòria a les 11 a la plaça de la Vila, també passarà per Les Roquetes on la convocatòria és a les 12.30h a la plaça Llobregat, per arribar finalment a Vilanova i la Geltrú a les 14h al Parc de Ribes Roges.

Llegir més »

Ocupació a seus INEM/SOC en la mobilització estatal contra l’atur, les retallades socials i per la renda bàsica

OKUPACIÓ A BARCELONA A LA MOBILITZACIÓ ESTATAL CONTRA L’ATUR, LES RETALLADES SOCIALS I PER LA RENDA BÀSICA

La CGT de Barcelona hem okupat una oficina de l’INEM-SOC conjuntament amb organitzacions d’aturats, la PAH, i altres grups socials i sindicals de la ciutat a partir de les 11 hores, tallant també el tràfic al C / Sepulveda, en marc de Les mobilitzacions aprovades en el si del Moviment Marxes 22M, per al dia 30 d’abril, concentrant davant les oficines de l’INEM de la majoria de ciutats al llarg de tot el territori de l’estat.

Llegir més »

La CGT davant la situació del Mercat de Treball i l’EPA del 1er Trimestre 2014

Comunicat SP Confederal sobre la situació del Mercat de Treball i l’EPA del I Trimestre 2014

CGT ES PREGUNTA I LI PLANTEJA A LA SOCIETAT, de quina recuperació parlen govern i empresaris, davant un mercat de treball que destrueix diàriament 2000 llocs de treball i més de 500.000 persones que “s’han donat de baixa” del mercat de treball per desesperació i emigració .

L’EPA del primer trimestre del 2014 ens mostra el desastre que tenim els treballadors i treballadores des de fa 6 anys , data de l’inici de l’estafa social, que ells anomenen crisi, per obra i desgràcia de lleis d’impunitat per als empresaris, rics i poderosos (la Reforma Laboral, la Reforma de les Pensions, etc).

Llegir més »

Mobilització estatal contra l’atur, les retallades socials i per la Renda Bàsica el 30 d’abril

Concentració a Barcelona, dimecres 30 d’abril a les 11 hores: SEPE (INEM-SOC) del c / Sepúlveda 156-160.

La CGT, participa i dóna suport a la Mobilització aprovada en el si del Moviment Marxes 22M, per al dia 30 d’abril, concentrant-se davant les oficines de l’INEM de la majoria de ciutats al llarg de tot el territori de l’estat.

Considerem que la Mobilització és totalment imprescindible per denunciar la situació d’emergència social que està patint la majoria de la societat, per generar consciència ciutadana que SI ES POT canviar el model de societat a què ens tenen sotmesos / es, autoritari, repressiu amb les llibertats i les protestes ciutadanes, patriarcal, discriminatori, corrupte, etc …, i que això només serà possible amb la Mobilització ciutadana, no amb propostes electoralistes, que a més de enganyoses, només pretenen alimentar carreres polítiques individuals i subjectar el model social que ens ha atrapats / es en la misèria i en l’esclavitud laboral.

Llegir més »

30 d’abril: Mobilització estatal contra l’atur, les retallades socials i per la renda bàsica #accio30A

MOBILITZACIÓ ESTATAL CONTRA L’ATUR,
LES RETALLADES SOCIALS I PER LA RENDA BÀSICA EL 30 D’ABRIL

CONCENTRACIÓ A BARCELONA
DIMECRES 30 D’ABRIL A LES 11 HORES
SEPE (INEM-SOC) de c/ Sepulveda 156-160

La CGT, participa i dóna suport a la Mobilització aprovada en el si del Moviment Marxes 22M, per al dia 30 d’abril, concentrant davant les oficines de l’INEM de la majoria de ciutats al llarg de tot el territori de l’estat.

Considerem que la Mobilització és totalment imprescindible per denunciar la situació d’emergència social que està patint la majoria de la societat, per generar consciència ciutadana que SI ES POT canviar el model de societat a què ens tenen sotmesos / es, autoritari, repressiu amb les llibertats i les protestes ciutadanes, patriarcal, discriminatori, corrupte, etc …, i que això només serà possible amb la Mobilització ciutadana, no amb propostes electoralistes, que a més de enganyoses, només pretenen alimentar carreres polítiques individuals i subjectar el model social que ens ha Atrapeu @ s en la misèria i en l’esclavitud laboral.

Llegir més »
Cartell 1 Maig CGT català
Antirepressió

Manifest de CGT per al 1r de Maig de 2014: Pel repartiment del treball i la riquesa, prou corrupció, prou repressió! #1demaig

El 1r de Maig sempre ha de ser un dia reivindicatiu i de reconeixement de la lluita com garantia dels drets: al treball digne; a una jornada laboral que possibiliti conciliar el treball obligatori amb la vida social; a un salari i prestacions socials suficients, bé quan es té ocupació i també quan no se’n té; a pensions adequades per a viure amb dignitat; a la llibertat sindical i de negociació col·lectiva, etc….

Drets que al sisè any de la crisi-estafa del sistema capitalista i, a dos anys de les Lleis de Reforma Laboral i de la Seguretat Social, han desaparegut amb aquest cop d’estat que governs, poderosos i empresaris han donat contra “el seu estat social i de dret” i que ens ha fet retrocedir laboral, social i políticament a temps del capitalisme caciquil i medieval, situant-nos davant el mirall que ens retorna a la realitat de l’horror, on ja se’ns garanteix per la seva banda que “el futur encara serà pitjor per a la majoria social”.

Aquest és el futur-present que ens tenen dissenyat a l’Estat espanyol:

Sis milions de persones en atur, desnonades de l’ocupació i negant-los el seu dret més essencial: el dret a “guanyar-se la vida”. Per extensió ens neguen la protecció davant estats de necessitat: sense prestacions socials ni Rendes Bàsiques suficients per a viure dignament.

Més de mig milió d’ocupacions públiques destruïdes, fent dels serveis públics “organismes ineficaços”, amb les seves polítiques de retallades, de no inversions, fins a dur-los a la desaparició. Al no cobrir les necessitats bàsiques de les persones, troben l’excusa “perfecta” per a traspassar al mercat i als seus amics empresaris privats, milers i milers de milions, en un descarat robatori del patrimoni públic, del que és de tots i totes.

El dret a la Negociació Col·lectiva i a la Llibertat Sindical, han estat arrabassats als treballadors i treballadores, a les seves organitzacions sindicals, sacrificats en l’altar de l’única llibertat existent, la del capital, perquè la voluntat unilateral dels empresaris sigui qui organitzi al seu antull, el treball i la vida, convertint a la persona assalariada, en una mera mercaderia d’usar i llençar.

L’empobriment material de milions de treballadors i treballadores, a través de mecanismes com la retallada massiva de les rendes salarials, està generant una de les societats més desiguals del món: 20 persones de l’estat espanyol acumulen tanta riquesa com el 20% de la població més empobrida, és a dir més de 8 milions de persones.

I quan les persones sortim al carrer en defensa d’aquests drets bàsics, essencials per a una vida mínimament digna…, intenten emmordassar-nos i fer-nos callar, amb successives lleis cada vegada més lliberticides (llei de seguretat ciutadana, llei de l’avortament, llei de vaga, llei de jurisdicció universal etc..) i repressió policial absolutament desproporcionada.

Aquest 1r de Maig, ha de seguir sent el dia que milions i milions de treballadors i treballadores, diguem PROU i omplim les nostres vides quotidianes, no de sofriment ni desesperació, sinó de LLIBERTAT, imposant a governs, empresaris i poderosos, un altre Ordre Social, un altre sistema, on el repartiment del treball i de la riquesa, faci que una VIDA DIGNA per a totes les persones sigui possible aquí i ara.

VISCA EL 1 DE MAIG DE LLUITA I DIGNITAT!

Llegir més »

La Renda Bàsica de les iguals, una eina per a la transformació social

LA RENDA BÀSICA DE LES IGUALS, UNA EINA PER A LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL

La CGT acorda assumir la Renda Bàsica de les Iguals com una eina vàlida per a la transformació social i el repartiment efectiu de la riquesa. Reivindiquem el dret a una renda suficient de subsistència per a totes les persones (per tant individual i universal), sense condicions (ni contrapartides) i en quantia suficient, de manera que permeti l’autonomia de les de baix. (Acords XVII CongrésConfederal de la CGT).

Llegir més »

El delicte de ser pobre

Malgrat els tímids símptomes d’abandonament de la recessió econòmica, la crisi actual està marcant un abans i un després pel que fa a les desigualtats socials. La retallada d’ajudes per a les persones en situació de dificultat econòmica les ha col·locat en una situació d’extrema vulnerabilitat, mentre que, paral·lelament, els governs català i espanyol estan duent a terme una autèntica criminalització de la pobresa i de l’atur. Així doncs, no únicament es prescindeix d’unes polítiques -les de lluita contra la pobresa- poc rendibles electoralment, sinó que, mitjançant el discurs, però també a través de la pràctica repressiva, s’estigmatitza la gent que té més dificultatsper tirar endavant.

Llegir més »

No defallim

Ens trobem davant d’un moment absolutament límit. L’atur, la precarietat, la pobresa, la repressió i les polítiques retrògrades, entre molts altres motius, ens posicionen en un moment de màxima alerta que necessita que tots i totes ens mobilitzem per recuperar els nostres drets i revertir la situació de manera contundent.

La situació demana una resposta col·lectiva de la classe treballadora, de la ciutadania en general i de tots i cadascun dels pobles que dia rere dia veuen com els seus drets s’esvaeixen sota governs corruptes que com el del PPSOE o el de CiU dediquen els seus esforços a aplicar polítiques antisocials que retallen i empobreixen les nostres vides amb el fi de complaure les institucions que conformen la Troika com l’FMI, la UE i el BCE. Polítiques que es veuen condicionades per un deute il·legítim, adquirit pels governs amb el BCE i la banca alemanya i francesa amb l’únic objectiu de salvar la banca. Els interessos d’aquest deute, suposen el desmantellament de la sanitat pública, de l’ensenyament, de la llei de dependència i de tot el conjunt de les ajudes socials.

Llegir més »
Cartell 22M Lleida
agenda

22M Marxes de la Dignitat: Manifestació a Lleida

22M MARXA DE LA DIGNITAT – LLEIDA

La manifestació s’iniciarà a les 17:30. Plaça Ricard Viñes
Finalitzarà a la subdelegació del govern. Plaça de la Pau

Es realitzaran aturades simbòliques a:
Delegació de Sanitat
Hisenda
Edifici del Rectorat
Delegació del govern de la Generalitat
Paeria de Lleida

Marxa per la dignitat el 22 de març

El proper dia 22 a Lleida la marxa per la dignitat sortirà a dos quarts de sis de la tarda de la plaça Ricard Vinyes per recórrer els carrers de la ciutat amb la intenció de recuperar els drets perduts que aquest sistema político-econòmic ens està arrabassant.

Llegir més »
Manifestació 22M Tarragona
agenda

22M Marxes de la Dignitat: Manifestació a Tarragona

22 DE MARÇ, MARXA DE LA DIGNITAT

MANIFESTACIÓ A TARRAGONA 18H. A LA RAMBLA VELLA (DAVANT HOSPITAL SANTA TECLA)

El 22 de Març, des de diferents ciutats de l’estat Espanyol confluirem a Madrid les anomenades Marxes de la Dignitat, sota el lema NO Al PAGAMENT DEL DEUTE, NO MÉS RETALLADES, FORA ELS GOVERNS DE LA TROICA, PA, TREBALL I HABITATGE PER TOTHOM.

L’abús que es comet contra el poble és inacceptable. És una injustícia que hàgim de pagar les conseqüències de l’economia especulativa i el robatori constant pel qual unes minories s’enriqueixen escandalosament.

Llegir més »
presentacio_marxes_per_la_dignitat_a_manresa.jpg
Atur

Presentació de les marxes de la dignitat #22M el 12 de març a Manresa

CGT participarà a nivell estatal i des de Manresa a les marxes per la Dignitat que confluiran el 22 de març en una gran manifestació a Madrid.

Aturats, precàries, treballadors tècnics, manuals, autònoms, estudiants, pensionistes, veïnes, els de baix, activistes, ciutadans, desnonades … Tenim molts noms i som la majoria social colpejada per aquesta crisi – estafa.

Llegir més »

Organització a les Marxes de la dignitat #22M de CGT Baix Penedès, Alt Penedès i Garraf

22 DE MARÇ – MARXES DE LA DIGNITAT

Salutacions a totes i tots. Us informem que el proper dia 22 de març tindran lloc les Marxes de la Dignitat. Aquestes tenen com a objectiu pressionar els diferents poders de l’Estat per tal de fer canviar el curs de les “coses” d’una vegada per totes, exigint el restabliment dels drets que ens estan arrabassant i demostrant el nostre rebuig al manteniment dels privilegis d’uns pocs a costa del nostre patiment. Per això, des de la CGT entenem que és més necessària que mai la convocatòria d’una Vaga General que posi fi a aquesta aberració del sistema capitalista, tal com es reivindica en el manifest unitari que des del bloc anticapitalista hem consensuat.

Llegir més »

22M Marxes de la Dignitat: Manifestació a Tarragona i autobusos a Madrid

Tarragona marxa a peu i amb autobús a la Marxa de la dignitat de Madrid

La Plataforma Ciutadana per la Defensa dels Drets Públics i l’Assemblea de barris, porta a terme una campanya de comunicació entorn a la manifestació que es realitzarà el 22 de març a les 18h a la Rambla Vella (davant de Santa Tecla) de Tarragona. Aquesta manifestació s’emmarca en una iniciativa més àmplia en què confluiran a Madrid les anomenades Marxes de la dignitat, organitzades des de diferents punts de l’Estat, incloent participants del Camp de Tarragona que arribaran a peu i amb autobúsa Madrid.

Llegir més »
% Deute el 2010
Antiglobalització

La mentida de l’austeritat

La classe governant està utilitzant l’actual crisi del deute per imposar reformes beneficioses per als capitals, aprofitant el pànic de la població. Mitjançant la difusió d’alguns mites sobre les polítiques fiscals, s’han aconseguit imposar una sèrie de mesures de caire neoliberal enfocades a la reducció de la despesa social i a la disminució de drets socials. Mentrestant, un dels grans drames de la crisi, l’atur (actualment situat al voltant d’un 26% de la població activa), continua sense resoldre’s

Llegir més »
marxes_22m.png
Antirepressió

Marxes de la Dignitat #22M. Unificar les lluites cap a la Vaga General

MARXES DE LA DIGNITAT 22 de març.

UNIFICAR LES LLUITES cap a la VAGA GENERAL

Ens mobilitzem i lluitem per la DIGNITAT, perquè s’està demostrant que la Lluita és l’Únic camí (Gamonal, Sanitat de Madrid……, etc). Per tot plegat assistirem i formarem part de les MARXES DE LA DIGNITAT, defensant la VAGA GENERAL com a eina per aconseguir els objectius que enshem marcat.

Llegir més »
cartell_debats_febrer_2014_alternativa_social_a_vilafranca_del_penedes-page-001.jpg
Atur

Cicle de debats Febrer 2014 “L’alternativa social”, a Vilafranca del Penedès

CICLE DE DEBATS FEBRER 2014 “L’ALTERNATIVA SOCIAL” A LA SALA 3 DEL CENTRE D’ENTITATS L’ESCORXADOR DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Donant continuïtat amb l’experiència d’anys anteriors (2012 i 2013), un col·lectiu d’entitats ens decidim a posar en comú la nostra experiència.

CONVOQUEM LA CIUTADANIA DEL PENEDÈS PER AQUESTS DIES:

– 5 de febrer de 2014, a les 20 h:

“FORMES DE LLUITA CONTRA LA POBRESA”

La injustícia és causa de pobresa, la màxima vulneració de drets. Per no quedar-nos divagant, cal establir unes urgències concretes (menjadors, bancs d’aliments, assistències mútues, bancs de temps, etc.) que involucrin els seus beneficiaris en la gestió i en el coneixement de les causes i en la lluita contra la pobresa. Què hi podem fer, ara i aquí?

Llegir més »

CGT davant les dades de l’INEM i del Mercat de Treball de Gener 2014

“La recuperació econòmica solament és dels Beneficis Empresarials. El mercat laboral a gener 2014, solament mostra la desesperació de milions i milions de treballadors i treballadores, que portem una dècada de pèrdua d’ocupacions, salaris, i condicions dignes de treball”

Les dades del mes de gener 2014, proporcionades per l’INEM, són una continuació de les dades del 4t trimestre del 2013 de la EPA: Es perden cotitzadores a la Seguretat Social en 184.031 persones i s’apunten a l’atur 113.097 persones. Aquí apareix un efecte “parany” per als portaveus del Govern, doncs sostenen que l’atur (és a dir, la gent que s’apunta als Serveis Públics d’Ocupació segueix disminuint i, no només no diuen la veritat, ja que aquest efecte és perquè sobre l’ocupació realment destruïda, 184.031 persones que deixen de cotitzar a la Seguretat Social, solament 113.097 persones decideixen “apuntar-se a l’atur”.

I per altra banda, amaguen la gran estafa social i laboral que s’està produint en el mercat de treball de l’estat espanyol, a causa de la seva liberalització a través de les Reformes Laborals dels Governs: les persones emigren a milers i altres, passen d’apuntar-se a l’atur, engrosseixen l’economia submergida i deixen de comptar com actius/ves.

I això en un mes, on les contractacions realitzades han crescut en un 14,3% més que en el mateix mes del 2013, en total es van realitzar pels empresaris 1. 259.240 contractacions de les quals solament el 7,81% de les mateixes, és a dir 98.366 van ser contractacions fixes, la resta 1. 160.874, és a dir el 93,19% van ser temporals.

I la deterioració del contracte de treball augmenta en la mateixa proporció que els Beneficis Empresarials: de les noves contractacions temporals (més del 93% de totes les realitzades), augmenten els contractes precaris de formació i aprenentatge en gairebé un 80% i els contractes en pràctiques que ho fan en un 25%.

I els Beneficis Empresarials, sobretot els del sistema financer s’han triplicat i fins a quadriplicat, Santander, BBVA, La Caixa i Popular, ells solets sumen més de 12.000 milions de beneficis nets en el 2013.

I el drama copeja cada vegada més, als més febles en el mercat de treball: els desocupats i desocupades, on cada vegada més persones passen a engrossir les estadístiques de desocupats i desocupades sense cap prestació d’atur. La taxa de cobertura de prestacions d’atur segueix descendint i ja són gairebé 18 punts menys que a desembre 2012 i, a més, per a major escarn, cada vegada les prestacions són menors. Ara la mitjana bruta se situa en 829,8 euros, el que demostra que les persones que accedeixen a l’atur han vist com en els últims 24 mesos anteriors els seus salaris van sofrir retallades i disminucions, per una costat i per un altre, les retallades del Govern a partir del sisè mes de percepció.

JA N’HI HA PROU D’ESTAFA LABORAL I SOCIAL: Derogació de totes les seves lleis liberalitzadores del mercat de treball i, que es reparteixi el treball reduint la jornada de forma generalitzada i que es reparteixi la riquesa augmentant els salaris i fiscalitzant els il·legítims beneficis empresarials.

Secretariat Permanent del Comitè Confederal
CONFEDERACIÓ GENERAL DEL TREBALL (CGT)

http://www.cgt.org.es/noticias-cgt/comunicados/cgt-ante-los-datos-del-inem-y-del-mercado-de-trabajo-enero-2014

Attached documents

Comunicat CGT dades INEM i mercat de treball gener 2014

Llegir més »